53581. lajstromszámú szabadalom • Zsemlyenyomó gép

Megjelent. 1911. évi október hó 14-én. MAGY. ^ KIR SZABADALMI Wn HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 53581. szám. x/j. OSZTÁLY. Zsemlyenyomó gép. KUCHAR JÁNOS PÉKMESTER GRÁCZ/M JUDENDORFBAN. A bejelentés napja 1910 október hó 10-ike. A találmány tárgya zsemlyenyomó gép és lényegében a találmány abban áll, hogy a zsemlyék, melyek két végtelen láncon vagy egyéb hasonlón vannak megerősítve, fokozatosan valamely egyengető, továbbá egy föl- és lefelé járó zsemlyenyomő alatt mozgattatnak el, mire a formázott zsem­lyék valamely lerakődeszkára vagy egyéb hasonlóra ejtetnek. A rajzon, mely a találmány tárgyát egy példaképem kiviteli alakban mutatja, az 1. ábra a találmány szerinti gép oldal­nézete, a 2. ábra annak fölülnézete, és a 3. ábra egy részletnek módosított kivi­teli alakja. A (4) zsemlyeformákat hordó (3—3) víg­télén láncok (2) lánckerekei az (1) állvány­ban vannak szilárdan ágyazva. Az egyik kerékpár (5) tengelyére egy (6) kapcsoló­kerék és egy laza (7) kar van rászerelve, mely utóbbi a (6) kerékhez tartozó (8) kapcsolókilincset hordja. A (7) kar a (9) himba segélyével beállíthatóan van az (l) állványban ágyazott (11) görbített tengely (10) forgattyújával összekötve. A (10)for­gattyúnak, illetve a (11) tengelynek haj­tása az utóbbira erősített (12) kerék se­gélyével történik, mely vagy szíj tárcsa­ként, vagy kézikerékként van kiképezve. A (11) tengelynek (11a) görbített részé­ről egy függélyesen vezetett (13) zsemlye­nyomó függ lefelé. Előtte az (1) állványon a (14) egyengető van elrendezve. A (3) láncok alatt az (1) állványban szilárdan ágyazott két (15) hengeren egy eltolható (16) lerakódeszka nyugszik. Az egyik henger (17) tengelyére egy (18) szíj tárcsa van ráhúzva, mely a (19) szíj segélyével egy második (20) száj tárcsáról nyeri hajtását; utóbbi a (11) tengelyre van ráékelve. Ha a (11) tengely forog, úgy a (3) lán­coknak az óramutatóval megegyező moz­gása folytán a (4) formák, melyekbe tészta­darabok vannak behelyezve, minden lökete nél egymás után és fölváltva, a (14) egyen­gető és azután a (13) zsemlyenyomó alá kerülnek. Az egyengető hatása folytán a tészta a formát egyenletesen tölti ki. A zsemlyenyomő a tésztának az előállítandó zsemlyefajtának megfelelő alakot adja, és ehhez képest van kiképezve. Mihelyt a formák a láncok fordulópontjain túlhar ladtak, a formázott zsemlyéket a folyto­nosan jobbról balfelé mozgatott (16) desz­kára ejtik le. Ha utóbbi már tele van zsem-

Next

/
Thumbnails
Contents