53571. lajstromszámú szabadalom • Eljárás porképződést gátló makadám burkolat előállítására

Megjelent 1911. évi október lió 11-én. MAGY. KIR. SZABADALMI JBM HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 53571. szám. VIIIH. OSZTÁLY. Eljárás por képződést gátló makadamburkolat előállítására. BOLTSHAUSEB CONRAD MÉRNÖK ZÜRICHBEN. Pótszabadalom a 46026. sz. törzsszabadalomhoz. A bejelentés napja 1910 december hó 6-ika. Elsőbbsége 1909 december hó 9-ike. 46026. számú törzsszabadalmam szerint porképződést gátló makadamburkolat a kö­vetkezőkép állíttatik elő: kavicsot föl­melegítve és kiszárítva kátránnyal keve­rünk. Ezen keveréket azután még meleg állapotban halomba rakjuk és hőszigetelő takaróval födve hosszabb ideig feküdni hagyjuk oly célból, hogy a kátrány aszfalt­szerű anyaggá alakuljon át, amely a kavi­csot ezen anyagnak az úttestbe való be­hengerlése után összetartsa. Ha a makadam­burkolat előállítására mésztartalmú kavicsot használunk, az aszfaltszerűvé alakult kát­rány kötőképessége a nem mésztartalmú pl. gránit- vagy bazaltkavicsból készült burkolatnál elérhető kötőképességgel szem­ben fokoztatik. A kötőképesség ezen növekedése a mész­nek a kátrány egyes szerves alkatrészeivel való vegyi egyesülésének tulajdonítandó. Miután azonban a gyakorlatban külön­féle okokból többnyire nem mésztartalmú kavicsot kell az útburkolathoz használni, azért találmányom szerint a kavicskátrány­keverékhez ennek előállítása alkalmával finomszemű mésztartalmú anyagot keverek. Ekkor a kátrány a kavicsszemeket bebur­kolja és leköti, mi mellett a mésztartalmú anyag a kátrány egyes alkotórészeivel ve­gyileg egyesül és annak elaszfaltosítását elősegíti. Ezáltal a halombanhagyás ideje is megrövidíttetik. A mésztartalmú anyag a kavicsok közötti hézagokban töltőanyagként is szolgálatot tesz. A fölhasználandó mész és kátrány mennyiségének legcélszerűbb viszonya kí­sérletileg könnyen megállapítható. SZABADALMI IGÉNY. A 46026. számú törzsszabadalomban védett ós porképződést gátló makadamburkolat előállítására szolgáló eljárásnak tökéle­tesítése, azáltal jellemezve, hogy a kavicskátránykeverék készítésénél ehhez íinomszemű mésztartalmú anyagot ke­verünk oly célból, hogy a kátránynak aszfaltszerűvé való átalakulása gyorsít­tassék. Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents