53557. lajstromszámú szabadalom • Berendezés a tüzelőanyagnak égési mótorokba való befecskendezésére

Megjelent 1911. évi október hó 11-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 58557. szám. •V/d/3. OSZTÁLY. Berendezés a tüzelőanyagnak égési mótorokba való befecskendezésére. POHL SÁNDOR GYÁROS SZOMBATHELYEN. A bejelentés napja 1910 márcins hó 1-je. Jelen találmány tárgya a tüzelőanyagnak égési mótorokba való befecskendezésére szolgáló berendezés, mely lehetővé teszi, hogy a tüzelőanyagot közvetetlenül a tüzelő­anyag-szivattyú nagy nyomással és sebes­séggel, tehát rendkívül rövid időtartam alatt fecskendezze be. Ez azáltal éretik el, hogy a tüzelőanyag-szivattyú dugattyújá­nak működtetésére szolgáló alkatrész már a szivattyú-dugattyú működtetése előtt bír a tüzelőanyag gyors befecskendezésére szükséges sebességgel és így bizonyos ele­ven erővel vagyis ütésszerűen éri a szi­vattyú-dugattyút. Az eddigi szerkezeteknél ellenben a tüzelőanyag-szivattyúkat arány­lag csekély emelési magassággal biró büty­kös tárcsákkal hajtják úgy, hogy a tüzelő­anyag-szivattyú dugattyújának mozgása aránylag lassú. Ha pl. az excenter 20—30 mm. emelő magassággal bír, a tüzelőanyag­szivattyú dugattyújának lökete pedig kb. 2 mm., úgy a szivattyú-dugattyú lenyomá­sára a forgattyú-tengely körülforgásának kb. Via része igényeltetik. A befecskendezési időtartam megrövidí­tése által a találmány szerint tökéletesebb porlasztást és. elégést ériink el. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­nak néhány példaképem foganatosítási alakja van sematikusan föltüntetve. Az 1. ábra szerint a (bl, b2) szögemelő az (x) csap körül olyként van forgathatóan ágyazva, hogy ha a mótor (a) dugattyúja löketének külső végén a szögemelő (bl) karjába ütközik, a szögemelő (b2) karja ütést mér a (d) tüzelőanyag-szivattyú (c) dugattyújára és a tüzelőanyagot nagy sebes­séggel hajtja a mótorhengerbe. Ha a szi­vattyú lökete 2 mm., a mótor lökete pedig 200 mm., úgy a szivattyú dugattyújának lenyomására csupán kb. 1 /3 0 fordulat idő­tartamára van szükség és ezen befecsken­dezési időtartamot a (bl) és (b2) emelő ka­rok méreteinek kellő megválasztásával könnyen csökkenthetjük 1 /i 5 fordulatra. A tüzelőanyag-szivattyú szívó lökete célszerűen egy (e) rúgó hatására történik, mely a nyomólöket alatt megfeszíttetik. A 2. ábrabeli foganatosítási alaknál a (d) tüzelőanyag-szivattyú (c) dugattyúja ugyan­csak egy (e) rúgó hatása alatt áll, mely a dugattyút a szivó-Iöket végzésére fölemeli. A (c) dugattyúval szemben a (h) pöröly van elrendezve, mely a (g) vezetékben vezette­tik és a (k) rúgó hatása alatt áll. A pöröly mindkét oldalán (i, i) dörzstárcsák vannak alkalmazva, melyek az (x, y) nyilak irányá­ban forgattatnak. A dörzstárcsák alkalmas áttétel segélyé­vel a mótor forgattyú-tengelyével vannak

Next

/
Thumbnails
Contents