53502. lajstromszámú szabadalom • Poloskafogó

Megjelent 1911. évi szeptember hó 29-én. MAGY. gg* KIR. SZABADALMI |pf| f HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 53502. szám. X/h. OSZTÁLY. Poloskafogó. TAKÁCS JÁNOS POSTASZOLGA BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1910 november hó 21-ike. Jelen találmány tárgya poloskafogó, me­lyet bármilyen ágyra alkalmazhatunk és mely olcsóságánál, könnyű használhatósá­gánál fogva és azáltal, hogy magán az ágyon semmi kárt nem okoz és a poloská­kat hatásosan írtja, ily célt szolgáltató be­rendezésekkel szemben nagy előnyökkel bír. A találmány tárgyának egy példaképem foganatosítási alakja a mellékelt rajzon van föltüntetve, melyen az 1. ábra a készülék hosszmetszete, a 2. ábra a készülék fölülnézete, A találmány lényegében a bármilyen alakú (1) edényben koncentrikusan elhe­zett, az (1) edénynél magasabb és jóval kisebb átmérőjű, az ágy lábának befoga­dására és ennek keresztmetszetével meg­egyező átmérőjű és alakú (2) edényből áll. Ezen elhelyezésnél fogva az (1) és (2) edény között a (3) csatorna képződik, melybe a poloskákat elpusztító folyadékot öntjük. Az (1) edény fölső (4) pereme befelé kissé ferdén van áthajlítva, oly módon, hogy az (1) edény külső fala és a (4) perem, he­gyes szöget képezzenek egymással, miáltal a poloska ugyanezen edénybe bemászhat, de visszafelé az edényből kimászni nem tud. A (2) edényre ráhelyezzük az (1) edénynél szélesebb átmérőjű, ezt befödő és a benne lévő folyadékot a porból védő (5) edényt. A poloskák az ágyból az ágy lábán be­felé mászva, végig szaladnak az (5) edény külső fölületén és így tovább annak belső fölületén az őket elpusztító folyadékot tar­talmazó (1) edénybe jutnak. Hasonlóképen a földből az ágyba mászó poloskák először az (1) edény külső fölületén végigmászva, a (4) peremen át a ÍQ]yadékot tartalmazó edénybe esnek és ott elpusztulnak. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Poloskafogó, melyet bármilyen ágy lá­bára alkalmazhatunk, jellemezve azál­tal, hogy az edényben koncentrikusan az ágylábat befogadó és ennek keresztmet­szetével megegyező, az első edénynél jóval kisebb átmérőjű és. ennél magasabb edény van oly módon elhelyezve, hogy ezen két-edény között egy csatorna kép­ződjék azon célból, hogy abban a polos­kákat elpusztító folyadékot tarthassunk. 2. Az 1. igénypont szerinti poloskafogó, jellemezve azáltal, hogy a poloskákat irtó folyadékot tartalmazó' edény fölső pereme ferdén befelé van behajlítva

Next

/
Thumbnails
Contents