53489. lajstromszámú szabadalom • Összecsappantható ágyálvány

Megjelent 1911. évi szeptember hó 39-én. MAGY. gg*. KIR SZABADALMI jHn HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 53489. szám. VIII/c. OSZTÁLY­Összecsappantható ágyállvány. STRAUBE & BÍRÓ CÉG WIENBEN. A bejelentés napja 1910 augusztus hó 29-ike. Elsőbbsége 1909 augusztus hó 30-ika. Ez a találmány egy 'összecsappantható ágyállványra vonatkozik, melynél összecsu­kott állapotban az oldalkeret nem áll az ágyfejen túl ki. Ezt azáltal érjük el, hogy az összekötő szerveket, melyekhez az oldal­keretrészek csuklósan kapcsolvák, össze­csukódásnál az ágyfej és ágyláb mentén le­felé mozgathatóvá tesszük. Mellékelt rajzon a találmány tárgyának egy példaképem kiviteli alakja, az 1. ábrán oldalnézetben, a 2. ábrán elölnézetben, a 3. ábrán pedig összecsukott állapotban van föltüntetve. Az 1. és 2. ábrán a szag­gatott vonallal rajzolt helyzetek az egyes részeknek összeesukódás alatt elfoglalt kö­zéphelyzetét láttatják. A 4. ábra a vízszintes rudak csatlakozását előidéző hüvelynek képe, végül az 5. ábra a vízszintes hosszrudak közepén alkalmazott kettős csuklót mutatja be. Az ágy fej- és lábvégénél párosával el­rendezett (1) és (2) oszlopokat vízszintes rudak kötik össze, melyeken a matracok, vagy hasonlók erősíthetők meg. Ezen az ágy hosszában és szélében elrendezett két­két keretrúd mindegyike két (3, 4), illető­leg (5, 6) részből áll; az ugyanazon sarokba futó (3—5), illetőleg (4—6) részek végei az illető oszlopon csúsztatható (7) hüvellyel csuklósan vannak összekötve, míg az egy­egy hossz-, illetőleg keresztoldalt képező (3—4), valamint (5—6) részek egymáshoz illeszkedő végei csuklószerűen vannak össze­kötve. Ezáltal lehetővé válik a vízszintes rudaknak az ágyoszlopokkal párhuzamos helyzetbe való hozatala, mimellett a (7) hüvelyek lefelé, a középen lévő (8), illető­. leg (9) csuklók pedig fölfelé haladnak úgy, hogy összecsukott állapotban a keretrészek és az egész ágyállvány kényelmesen kezel­hető. Jobb vezetés és merevítés céljából a hosszrészek (10, 11) kötőrudakkal vannak az oszlopokhoz csatolva és a fej-, valamint a lábvég oszloppárjait (12, 13) keresztru­dak kötik össze, melyeknek alsjó végei szin­tén a (7) hüvelyekben vannak forgatha­tóan megerősítve. Ez a megerősítési mód lehetővé teszi, hogy az ágyállvány egy­szerre csappantassék hossz- és kereszt­irányban össze. A hosszrudak közepét (14) lábak támaszt­ják alá, melyeket (15) keresztrudak mere­vítenek és melyek a (8) csuklóikba erősít­vék (5. ábra). A rudak és osizlopok célsze­rűen csövekből állíthatók elő.

Next

/
Thumbnails
Contents