53452. lajstromszámú szabadalom • Fűrészfoghajtogató

Megjelent 1JH1. évi szeptember hó 27-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 5B452. szám. XVI/a. OSZTÁLY­Fürészfoghajtogató. SZABÓ KÁLMÁN ESZTERGÁLYOSSEGÉD BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1910 október hó 6-ika. A jelen találmány tárgyát képező fürész­fog haj fogatának célja, először az, hogy a fürész fogát egyenlő távolságra lehet ki­hajtani, miáltal a fürész foga a fában egyenlő egyenesen halad lefelé és emellett a fürész fogát vele kitörni nem lehet. A mellékelt rajz a fürészhajtogatót mu­tatja, mely egy nyéllel ellátott tárcsát áb­rázol a tárcsán látható szimmetrikus met­szetek, a fürészfognak a befogadására szol­gálnak, ugyanis a rajzon az (a) betűvel je­lölt nyílást rátesszük a fürész fogára és a (c) betűvel jelölt kart addig nyomjuk le­felé, míg a (b) pont a fürészlap oldalát el nem éri. SZABADALMI IGÉNY. Fürészfoghajtogató, azáltal jellemezve, hogy a tárcsán a fürészfogat befogadó nyílás kifelé szimmetrikus alakban tár gul, miáltal szabályozza a hajlítást. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas részyánytAisasig nyomdája Budapestem.

Next

/
Thumbnails
Contents