53447. lajstromszámú szabadalom • Folytonosan működő eljárás és berendezés nyers paraffinnak vagy különböző hőfoknál olvadó anyagok hasonló keverékeink kiizzasztására

Megjelent 1911. évi szeptember hó 27-én. MAGY. KIR. SZABADALMI ||f|jf l HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 53447. szám. IV/h/i. OSZTÁLY. Folytonosan működő eljárás és berendezés nyers paraffinnak vagy különböző hőfokoknál olvadó anyagok hasonló keverékeinek kiizzasztására. DR RER. NAT. PYZEL E WALDUS DÁNIEL VEGYÉSZ AMSTERDAMBAN. A bejelentés napja 1910 szeptember hó 23-ika. A nyers paraffinnak, főleg a palaolaj­paraffinnak földolgozására eddig használt eljárás, melyet legelőször Henderson adott meg, azáltal van jellemezve, hogy az ol­vasztott paraffint egy kemencében lévő állványokra, melyeknek medencéit hideg vízzel töltötték meg, bevezették, megmere­vedni hagyták és a hűtővíz elvezetése után kiizzasztották. Ezen eljárás úgy működik, hogy a ke­mencében egyszer fölmelegítés és ezt kö­vetőleg a melegítő eljárás megszakításával és megszüntetésével a megolvasztott nyers paraffin lehűlése eszközöltetik. Az eljárás tehát megszakított és válta­kozó műveletben dolgozik, tehát időszakos. Ezen eljárás különböző hátrányokkal jár ós jelen találmány célja abban áll, hogy ezen hátrányokat kiküszöböljék. A Henderson-féle szerkezetű izzasztó­kamra egy hosszúkás kamrából áll, mely két végén nagy ajtók segélyével elzárható. A kamrában az izzasztó serpenyőkkel ellá­tott két állvány foglal helyet, melyek egyik oldal felé ferdén haladó fenékkel 10—15 cm.-re a serpenyő széle alatt lévő gáz­szövet-fenékkel birnak. Mindegyik serpenyő a szükséges víz-, gőz- és nyers paraffin be- és elvezető vezetékekkel van ellátva. A Henderson-féle eljárás aránylag kis kamrák alkalmazását teszi a hűtés gyorsí­tása céljából szükségessé, mert a hűtő­művelet rendszerint kétszer-háromszor annyi időt igényel, mint a melegítőművelet. Miután a serpenyőket a gázszövetig víz­zel töltöttük meg, az olvasztott nyers pa­raffint, mint már említettük, a víz fölé szi­vattyúzzuk, mely itt megmerevedik és a gáz­szöveten feküdve marad. Ezután a vizet lebocsátjuk, az állványokat ferde helyzetbe hozzuk és a kamrát gőzfűtéssel fölmele­gítjük úgy, hogy a nyers paraffinban fog­lalt olaj kiizzad és a ferdén álló feneken egy kifolyatócsőhöz folyik. Ha a kamrában a hőfok emelkedik, a nehezebben olvadó paraffinek is folyóssá lesznek és lefolynak. Végül szabad gőz be­vezetésével a paraffin utolsó maradványát is ki lehet olvasztani. A kiolvasztás befe­jeztével a kamrát megnyitjuk, hogy azt újból lehűtsük. Ha a kamra lehűlése végbe ment, az újabb töltésre készen áll. Ezen eljárásnak az a hátránya, hogy a frakcionálás nem történik elég élesen, mert a kiizzadás a fölső serpenyőkben a nagyobb meleg miatt gyorsabban megy végbe, mint az alsókban és ezért a paraffin a fölső serpenyőkben már ki van izzadva és végter-

Next

/
Thumbnails
Contents