53441. lajstromszámú szabadalom • Fapadlók leszinelésére szolgáló gép

Megjelent 1911. évi szeptember hó 27-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 53441. szám. VIlI/c. OSZTÁLY. Fapadlók leszinelésére szolgáló gép. HECHT HUGÓ MAGÁNZÓ BERLINBEN. Pótszabadalom az 42945. sz. törzsszabadalomhoz. A bejelentés napja 1911 január hó 8-ika. A 42945. számú törzsszabadalom tárgya fapadlók leszinelésére szolgáló gép, mely két késpengével van ellátva, melyek egy, három rúgópárbíól álló rendszer által akként tartatnak megfeszítve, hogy mindegyik késpengét, mihelyt az hatásos állásába jut, az említett három rúgópár közül két pár tartja. A jelen találmány célja már most ezen rúgórendszert, mely a gépet bonyodal­massá és így annak előállítását költségessé teszi, egyszerűbb szerkezettel helyettesí­teni. Ezen célból a találmány tárgyánál a késpengék, ill. ezeknek tartói közvetlenül két vékony lemezrúgón vannak elrendezve, és elállítható összekötő rudak segélyével egymással akként összekötve, hogy a ru­gók egymást kölcsönösen megfeszítve tart­ják. Ezen kiképzés a szerkezetnek tetemes egyszerűsítésén kívül még azt az előnyt is nyújtja, hogy módunkban áll a késpengék­nek nemcsak feszültségét, hanem rézsútos állását is a szükséghez képest módosítani. A mellékelt rajzban a találmány tárgyát képező gépnek egy foganatosítási alakja van föltüntetve. Az 1. ábra a gépnek oldalnézete a mellső futó kerék nélkül. A 2. ábra fölülnézet. A súly hatása alatt álló (1) váz (1. ábra) a (2) tengely közvetítésével a (4) futó ke­rekekre nehezedik. A gépnek ide-oda moz­gatására a (23) nyél szolgál, mely a két (24) nyéltartó közül az egyikbe vagy a má­sikba illeszthető. A (9, 10) késpengéket fölvevő (7, 8) késtartók a vékony (13, 14) lemezrugókra vannak fölerősítve, melyek közvetlenül az (1) váznak harántoldalaira vannak fölcsavarolva. A két (7, 8) késtartó a (20, 22) feszítő rudazat segélyével van egymással összekötve, mely a késtartókra az ezeken elrendezett (25) csuklók közve­títésével hat, melyeket azonban el is lehet hagyni. A két lemezrúgó kifelé hat és a (20, 22) feszítő rudazat hatása alatt egy­mást kölcsönösen megfeszítve tartja. Használat közben a két lemezrúgó egy­más hatását éppen úgy befolyásolja, mint a törzsszabadalom tárgyánál alkalmazott ru­gók. A feszítő rudazat segélyével módunk­ban áll ezen hatást tetszés szerint szabá­lyozni, amikor is egyúttal a késpengéknek rézsútos állása is szabályoztatik. SZABADALMI IGÉNY. A 42945. számú törzsszabadalomban védett gépnek egy további kiképzése, jelle­mezve két, a mobilis váznak homlokot-

Next

/
Thumbnails
Contents