53432. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a nyomóvíznek, ill. kisajtolt lének a jelenleg használatos diffúzióbatteriákban diffúziócélokra való ujrahasználására

Megjelent 1911. évi szeptember hó 159-én. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 53482. szám. I v/d. OSZTÁLY. Eljárás a nyomóvíznek, illetve kisajtolt lének a jelenleg használatos diffúzió­battériában diffuziócólokra való ujrahasználására. STEGKHAN HERMANN TECHNIKUS BRESLAUBAN. A bejelentés napja 1910 szeptember hó 29-ike. Elsőbbsége 1910 március hó 21-ike. A jelen találmány tárgya eljárás a nyomó­víznek, illetve kisajtolt lének a jelenleg használatos diffuzióbattériában való újra­használására, a melyben a répaszeletek cu­kortartalma nyugalmi állapotban kivonatik és ezután a szeletek kisajtoltatnak. A találmány újdonsága abban áll, hogy a szeletek kisajtolása s a kisajtolt lének a hulladéktól való megfosztása a szabad le­vegőtói való eljárás mellett történik. Ezáltal egyrészt elkerüljük a habképződést, amely egyébként levegő jelenlétében mindig be­következik, és amely a diffuziómunkában zavarokat okoz, másrészt pedig teljesen ki­küszöböltelek ezen a módon a levegőföl­vétel által okozott lehűlések és erjedési fo­lyamatok. Ezenkívül a diffuzióbattériában a legöregebb diffuzorig melegen lehet dol­gozni mivel a kisajtolt répaszeletek, amennyi­ben ezek közvetlenül takarmány gyanánt használtatnak föl, a jelen munkafolyamat­nál lehűthetők. Az eljárás a mellékelt rajzon sémásan föltüntetett berendezéssel a következőképen foganatosítható. A szokásos diffuzióbattériában a nyugalmi állapotban cukortartalmuktól megfosztott répaszeletek a (p) tölcsérbe emeltetnek és azután az (n) csigasajtón át egy (r) szelet­dugasz képzése közben a (d) edénybe szo­ríttatnak, a hol önsúlyuk folytán az alsó részében szállító készülékként kiképezett (f) csigasajtóba kerülnek. A kisajtolás meg­történte után a répaszeletek az (e) edénybe esnek, ahonnan ugyancsak önsúlyuk foly­tán a (g) csigasajtóba kerülnek és újból kisajtoltatnak, mig végül a (t) sajtózáron át a készülékből kiszoríttatnak. A kisaj­tolt répaszeletek ezután vagy közvetlenül takarmányi vagy szállítási célokra használ­hatók. A víz, illetve lé mozgása a következő: A víz a (h) csővezetéken át nyomással az (e) edénybe szoríttatik, a nyíl irányában a répaszeletoszlopon átáramlik, majd a (v) szitán éB a (k) vezetéken át a (g) csiga­sajtót körülvevő (y) térbe ömlik, a hol a már itt kisajtolt vízzel keveredik, ezután a nyíl irányában az (m) csövön át az (f) csiga­sajtót körülvevő (z) térbe ömlik, ahol ugyan­csak keveredik a kisajtolt lével. A (z) tér­ből az (x) vezetéken át a (d) edénybe áram­lik a víz, ahonnan a nyíl irányában tovább folyik és eközben a nyomóvízhez kevert répahulladékot a szeletoszlopban lerakja, majd nyomás alatt még a (w) szitán és (j)

Next

/
Thumbnails
Contents