53419. lajstromszámú szabadalom • Eljárás majdnem szagtalan fenchylderivát előállítására

, Megjelent 1911. évi szeptember hó 35-én. MAGY KIR. SZABADALMI jH| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 5B419. szára. IV/H/2. OSZTÁLY. Eljárás majdnem szagtalan fenchylderivát előállítására. , ,ALKA" VEGYÉSZETI GYÁR DR KERESZTY, DR WOLF VEGYÉSZ­MÉRNÖKÖK ÉS TÁRSA CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1910 december hó 6-ika. A fenchylalkohol sedativ hatása folytán rég óta hivatva volt a gyógyászatban ki­váló helyet elfoglalni, kellemetlen szaga i miatt azonban ezideig semmiféle alakban sem lehetett alkalmazni. A jelen találmány tárgya révén a f enchyl­alkoholnak egy új éterét, a fenchylsali­cylatot állithatjuk elő, mely majdnem tel­jesen szagtalan, kristályos vegyület, 51 fokon olvad, könnyen oldódik acetonban, alkoholban, zsíros olajokban, nehezen gly­cerinben és ricinusolajban. Alkoholos ol­data vaschloriddal ibolyaszínű lesz. Alká­liák hatására komponenseire bomlik s e bomlás már a bőrréteg, valamint a bélcsa­torna alkálikus váladékának hatása alatt bekövetkezik úgy, hogy úgy a fenchylalko­hol, mint a salycilsav statu nascendi álla­potban fejthetik ki fokozott mértékben bak­tericid, antirheumatikus és sedativ hatásu­kat. A tapasztalat szerint a salicylsav kel­lemetlen mellékhatásai a fenchylsalicylat alkalmazásakor nem lépnek föl. A vegyü­let zsíros olajokban jól oldódván, külső | használatra is alkalmas. A fenchylsalicylatot a két komponensből vagy azok derivátjaiból az ismert éter­képző módszerek szerint állíthatjuk elő. Példaképen a következő két mód szolgál­hat: i 1. Salicylsav és fenchylalkohol keverékét száraz hydrogénáramban annyira hevítjük, hogy a fenchylalkohol még ne párologjon el, ellenben a reakciónál képződő víz a hydrogénárammal elillanhasson. A reakció befejeztével a maradékot szódaoldattal mossuk és ezután vákuumban frakcionál­juk. 2. Aequimolekuláris mennyiségű methyl­salicylatot és fenchylalkoholt kb. 1% ná­trrummethylat jelenlétében hydrogénáram­ban addig melegítünk 160—180°-ra, míg a methylalkohol desztillációja teljesen meg nem szűnt. A maradékot a nátriumalkoho­lat eltávolítása után vákuumdesztillációval tisztítjuk. A kihozatal majdnem quantita­tiv. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás gyógyhatású, majdnem szagtar lan fenchylderivát előállítására, jelle­mezve azáltal, hogy fenchylalkoholt és { salicylsavat ismert éterképző módsze-i rek szerint kondenzálunk. | 2. Az 1. alatt igényelt eljárás foganatosí­í tási módja, jellemezve azáltal, hogy fenchylalkohol helyett annak származé-

Next

/
Thumbnails
Contents