53381. lajstromszámú szabadalom • Berendezés lámpaharangok rögzítésére a harangtartókon

í Megjelent ltfll. évi szeptember hó 21-én. MAGY. KIR. SZABADALMI jBff HIVATAL szabadalmi leírás 53881. szám. 11/d. OSZTÁLY. Berendezés lámpaharangok rögzítésére a harangtartón. DEUTSCHE GASGLÜHLICHT AKTIENGESELLSCHAFT (AUER­GESELLSCHAFT) CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1910 julius bó 4-ike. Elsőbbsége 1910 április hó 8-ika. Lámpáknál alkalmazott üvegharangokat, különösen nyilvános terek és utak világítá­sára, drjótfonatba foglalják, hogy az ,üveg esetleges eltűrésénél az üvegcserepek le­hullását megakadályozzák. A találmány azon a föladaton alapszik, hogy iaz ilyen lámpáknál a harangnak az esetleg szüksé­gessé váló kicserélésénél a drótfonatot is­mét fölhasználhassuk. Ezen föladatot a találmány szerint akké­pen oldjuk meg, hogy a fonat drlótvégeit horgokkal vagy gyűrűkkel látjuk el, ame­lyeket a harangtartó gyűrűnek hasítékain való átvezetés után keresztül tolt retesz tart. A harang kicserélése céljából ekkor csak a horgokon keresztül tolt reteszt kell eltávolítani, hogy a fonat horogjalit és a harangot szabaddá tegyük. A mellékelt rajzon a találmány egy fo­ganatosítási alakja példaképen van föltün­tetve. Az ' 1. ábra a találmány szerinti berendezés­sel fölszerelt lámpaharang nézete, részben metszve. A 2. ábra annak fölülnézete. Az (a) harangtartó gyűrű (b) hasítékok­kal van ellátva, amelyeken a driótfonat (r) kengyelei vezethetők keresztül. Az (r) ken­gyeleket ezen helyzetükben a nyitott (d) gyűrű tartja és így a (g) harangot a drót­fonat hordja. A (d) gyűrű, az összeköttetés szándéko­latlan oldásának meggátlása céljából, egyik szabad (e) végén át lehet ihajlítva és az így képződött kampóval a haranggyűríí megfelelő hasítékába kapaszkodik. A ha­rang kicserélése céljából icsak a (d) gyű­rűt balra a Inyíl irányában kell forgatni és az (e) kamplót emellett a hasitokból ki­húzni, mire a (d) gyűrűt mindaddig' tovább forgatjuk, amíg az összes (r) kengyelek szabaddá nem lesznek. A driótfonat eztatán 'eltávolítható és |a harang kényelmesen ki­cserélhető. Nem szükséges emellett, hogy az összes (r) kengyeleket tegyük szlabaddá, elégséges, ha pl. két szomszédos i(r) ken­gyelt oldunk, hogy a harangot .oldalt ki­húzhassuk és új harangot behelyezhessünk. A találmány nem szorítkozik a iföltünte­tett foganatos!tási alakra. A (d) drótgyűrű helyett más rögzítőalkatrész is használható és az (e) kampió helyett más biztosító ele­met alkalmazhatunk. Külön (r) kengyelek alkalmazása sem szükséges föltétlenül, a

Next

/
Thumbnails
Contents