53374. lajstromszámú szabadalom • Jégkészítő gép

í Megjelent ltfll. évi szeptember hó 21-én. MAGY jjrif a KIR. SZABADALMI mű? HIVATAL szabadalmi leírás 53374. szám. XVIll/c. OSZTÁLY. Jégkészítő gép. BICHLER LIPÓT GYÓGYSZERÉSZ INNSBRUCKBAN. A bejelentés napja 1909 november hó 4-ike. Elsőbbsége 1908 november hó 5-ike. Találmányom tárgya jég előállítására szolgáló gép különösen (háztartási célokra stb. szükséges) kis mennyiségű jég készíté­sére. Az e célra eddig használt, számba vehető gépek főképen egyszerű, ammoniak­absorpciós gépek kompressziós szivattyú nélkül, valamint vákuummái működő gépek. Az ammoniak-absorpciós gépek leglényege­sebb előnye az egész elrendezés egyszerű­ségében rejlik. Legfőbb hátránya pedig először is a nagy nyomás (10 atmoszférán fölül), amelynek következtében a gép ösz­szes alkatrészeinek rendkívül erőseknek és súlyosaknak kell lenniök és hogy a tömíté­sek jó karban tartása nehézségeket okoz, továbbá a nagy hőfok, amely az ammoniak fölbomlását okozza, aminek folytán nagy­mennyiségű hütőanyagot kell fogyasztani és végül az egy töltéshez szükséges aránytalanul hosszú idő (2—4 óra). A vákuummái működő gép előnye a kis erőfogyasztás gyors jégkészítés mellett. Hátrányául számítható a nagy (3^2 mm. higany oszlopnyi) vákuumot létesítő légszi­vattyú üzeme, amely különösen nem szak­szerű kezelés mellett nehezen tartható ki­fogástalan állapotban, már azért is, mert ily gépeknél mindig töménykénsavat kell használni, amelynek maró hatása idővel egy anyagot sem kiméi meg. A sav elpá­rologta tása a kisüzemben szintén nehezen eszközölhető. Mindkét gép közös hátránya a nagy beszerzési ár. Ezekkel szemben találmányom tárgya oly jégkészítő gép, amely az említett gépek előnyeit egyesíti magában azok hátrányai nélkül. Az uj jégkészítő gép igen egyszerű és csavarolás, szelepek és tömítések nél­kül egyszerű forrasztás és hegesztés stb. által állandó és teljesen biztos tömítéssel készíthető. Miután pedig az uj gép esak légköri nyomás alatt működik, könnyű anyagból (pld. bádogból) is aránylag olcsón állítható elő. Az üzem nemcsak a vákuum­ban végzett elpárologtatás által biztosított kis fűtőanyagfogyasztás következtében, hanem azért is olcsó, mert a hidegfejlesztő anyag egyáltalában nem fogy. A légszi­vattyú mellőzése által a vákuummái mű­ködő gép legfőbb hátránya megszűnik, míg a művelet ugyanoly rövid ideig (körül­belül Va óráig) tart. Találmányom tárgya a méllékelt rajzon egy példaképeni foganatosítási alakban lát­ható. Az 1. ábra a gép hosszmetszete, a 2. ábra keresztmetszete és a 3. ábra fölülnézete.

Next

/
Thumbnails
Contents