53372. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ammoniák előállítására

í Megjelent ltfll. évi szeptember hó 21-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI BBSÍ HIVATAL szabadalmi leiras 58372. szám. IV/h/l. OSZTÁLY­Eljárás ammóniák előállítására. BADISCHE ANILIN & SODA-FABRIK CÉG R/M LUDWIGSHAFENBEN MINT DR FRITZ HABER TANÁR KARLSRUHENI LAKOS JOGUTÓDJA. A bejelentés napja 1910 május hó 20-ika. Elsőbbség 1909 junius hó 14-ike. Ammóniák ipari előállításánál ennek ele- I meiből katalizátor segítségével igen fontos, ' hogy az egyesülés lehetőleg alacsony hő­mérsékleten menjen végbe, mert emelkedő hőmérsékleten a koncentráció, amelyet a képződő ammóniák elérhet, rendkívül cse­kély lesz. Mi már most azt találtuk, hojy az urán olyan katalizátor, amely az irodalomban eddig ismertetett összes katalizátorokat ha­tás képességben fölülmúlja. A nitrogén­hidrogénelegyet célszerűen nagy nyomás alatt pl. 100 vagy 200 atmoszféránál ve­zetjük a katalizátor felé. Minthogy vízgőz a kontaktusanyagot oxidálja és ezáltal hatóképességét elveszti, víz vagy vizet képző tisztátlanságok jelenlétét ki kell zárni. Urán helyett uránnitridet vagy uránötvözeteket is használhatunk és ezeket az anyagokat esetleg más anyagokkal is keverhetjük. A keverékanyag gyanánt használt anyagok vagy indifferensek lehetnek, pl. agyag, azbeszt, kvarc vagy indifferens fémek vagy pedig maguk is katalitikus tulajdonságokkal bír­hatnak, vagyis pl. uránmangánt vagy más­effélét is használhatunk. Emellett nem szük­séges, hogy az említett anyagokat kataliti­kus fölhasználásuk előtt ilyen minőségük­ben előállítsuk, hanem az uránkontaktus­anyag előállítását magába a reakciótérbe helyezhetjük át, amennyiben tetszőleges olyan kémiai anyagokat vagy ilyeneknek keverékét használhatjuk, amelyek a szóban forgó körülmények között uránfémet, urán­ötvözeteket, illetve uránnitridet vagy ezen anyagokat tartalmazó keverékeket adnak. Ilyen példa gyanánt említjük föl, hogy a kontaktuskemencóbe uránkarbidot vihetünk be. Ez azt a meglepő viselkedést mutatja, hogy nitrogén-hidrogén átvezetése esetén finom, uránnitridet tartalmazó porrá hull szét, amely jóval hatékonyabb a tiszta urán­nál. Hasonlóan viselkedik a Moissan szerint az elektromos kemencében előállított karbid­tartalmú urán. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás ammóniák előállítására nitrogén és hidrogén katalitikus egyesítése útján, célszerűen nagy nyomás alatt, jellemezve azáltal, hogy katalizátor gyanánt uránt használunk fém, ötvözet, vagy nitrid alakjában esetleg más indifferens vagy katalitikus anyagokkal keverve.

Next

/
Thumbnails
Contents