53355. lajstromszámú szabadalom • Eljárás oxyarylarsinsavak és redukciótermékeik aminoszármazékainak előállítására

T !' ' • : I Megjelent 1911. évi szeptember hó Ül-én. MAGY. nfifo KIR. SZABADALMI W&M HIVATAL 1? szabadalmi leírás 5BB55. szám. tV/h/a. OSZTÁLY. ( : * Eljárás az oxyarylarsintfiavak és redukciotermékeik aminobzármazékainak előállítására. FARBWERKE VORM. MEISTER LUCIUS & BRÜNING CÉG A M/M HÖCHSTBEN. A. bejelentés napja 1910 julins hó 25-ike. Azt találtuk, hogy az oxyarylarsinsavak­ból a gyógyászatban használható terméke­ket kaphatunk azáltal, hogy az oxyarylarsin­savakat nitráljuk és a nitroszármazékokat redukciónak vetjük alá. Az így kapott aminooxyarylarsenovegyü­letek rekurrensspirillák elleni hatásuk által tűnnek ki, amennyiben sikerül ez utóbbiak­kal inficiált állatokat egyetlenegy injekció­val teljesen meggyógyítani. Ily hatást az eddigelé ismeretes arzénvegyületekkel nem sikerült kiváltani. 1. Példa: 450 ccm. koncentrált kénsavba 144 gr. 80°-on szárított p-oxyphenylarsinsavas ná­triumot vezetünk be kisebb adagokban 0°-náJ, hatályos kavarás közben. Folytatólagos ka­varás mellett azatán 39 ccm salétromsav­ból (fajsúly: 1,4) és 39 ccm koncentrált kénsavból álló keveréket oly lassan csepeg­tetünk be, hogy a hőfok nem emelkedik fölé. Ha ezen anyagokat mind be­adagoltuk, a kavarást folytatjuk és a hőfo­kot ÍO°-ra engedjük fölemelkedni. A kapott vegyüléket azután 2250 ccm. vízbe öntjük és hidegben, 12 óráig tartó pihenés után a leválasztott nitrophenolatsinsavat leszűr­jük. Ez a sav sárgás-fehér kristálypor, mely hevítésnél tűzjeleiiség nyilvánulása közben bomlik. Forró vízben elég könnyen hideg­vízben nehezen, alkoholban, acetonban és jégecetben ellenben könnyen oldható. Víz­ben könnyen oldható alkáltaói intensiv sárgák. A nitrooxyarylarsinsavaknak redukciója aminooxyarylarsinsavakra Vagy arsenoben­zolnak aminooxyszármazékáira Vezet, me­lyekből a megfelelő arsinsavak Újra előál­líthatók. 2. Példa: Nitrophenolaransavnak redukálása ná­triumamalgammal: 31'6 g. nitrophenolarsinsavnak 600 ccm. methylalkoholban való oldatát 840 g. 4%-os nátriumamalgammal addig digeráljuk 60—70°-on, míg a gázfejlődés megszűnik. Erre krlb. 450—500 ccm. methylalkoholt ledesztilálunk, a maradékot 120 ccm vízzel fölvesszük és a higanytól való leválasztás után 150 ccm. sósavval (fajsúly: 1,19) meg­savanyítjuk. 12 órai pihentetés után az apró tiaztátlanságokról a folyadékot leszivatjuk, 1 ~

Next

/
Thumbnails
Contents