53353. lajstromszámú szabadalom • Berendezés hanglemezeknek szemölcsös lemezekre való rugalmas alátámasztására

Megjefent 1911. évi szeptember hó 21-én. MAGY. gfe. KIR. SZABADALMI JBm HIVATAL szabadalmi Leírás 53358. szám. IX/d. OSZTÁLY. Berendezés hanglemeznek szemölcsös lemezekkel való rugalmas alátámasztására. BARTOS JOHANNA VARRÓNŐ, BARTOS KAROLINA ÉS BARTOS MARIÉ TANÍTÓNŐK WIÉNBEN, MINT BARTOS JÁNOS CHEMIGRAPHUS WIENI LAKOS JOGUTÓDJAI. A bejelentés napja 1910 junias hó 2Srike. Elsőbbsége 1908 december hó 11-ike. Ismeretes a hanglemezt nem közvetlenül a haj tótárcsára, hanem az utóbbin elren­dezett rugalmas szemölcsökre ágyazni (1, például a 741247. számú amerikai szaba­dalmi leírást). Jelen találmány tárgya ezen elv további kiképezése, mely által fokozott hangtisztaságot érünk el és mely abban áll, hogy a hanglemez és a hajtótárcsa között e rugalmas szemölcsös lemeznek több rétege van oly mód /n. elrendezve, hogy a rugalmas szemölcsök a közbehelye^ett le­mezeknek alsó vagy fölső oldalán ülnek, mely közbehelyezett lemezek a hanglemez és a hajtótárcsa közé vannak bevezetve. A csatolt rajz 1. ábrája a találmány tárgyának kiviteli alakját a hajtótárcsán és a hanglemezen át vezetett függélyes metszetben mutatja, míg a 2. ábra az 1. ábra A—B vonala szerinti metszete. Mint azt az 1. ábra mutatja, a szokásos módon (b) tartiócsappal és (c) Sizövetbevo­nattal ellátott (a) hajtótárcsa, valamint az (m) hanglemez közé több, bádogból vagy más anyagból előállított vékony (4, 5, 6, 7, 8) és (t) lemez van behelyezve, mely lem> zeken rugalmas anyagból álló (v) szemöl­csök vannak elrendezve. E rugalmas (v) tes­teket előnyösen hólyagalakú szemölcsök ké­pezik, melyek a (4—8) lemezek fölső olda­lára vannak erősítve. Az (m) hanglemezt tartó legfölső (t) tárcsa (f) szövetbavonat­tal van ellátva és csupán az alatta lévő (8) lemez (v) szemölcseinek legmagasabb helyeire fekszik, mely (8) lemez ismét ha­sonló módon a (7) lemez szemölcseire fek­szik és így tovább. Ajánlatos az egymásra fekvő (4—8) lemezeket egy hengeres (r) tokba zárni, melynek feneke a legalsó (4) lemezt és födele a közvetlenül a hanglemez alatt fekvő (t) llemezt képezi; a födél széle lazán fogja körül az (r) hengsrt úgy, hogy a (t) födél és az (r) henger pa­lástfölülete között nem léphet föl súrlódás. A közbekapcsolt hólyagos lemezek ssáma tetszés szerint választható, azonban a kí­sérletek azt mutatták, hogy nem ajánla­tos hatnál több ily lemezt használni. A hang tisztaságát elősegítjük, ha az egymásra fekvő (5—8), illetve (t) leme­zek a (v) szemölcsök legmagasabb helyein nem tapadnak egymáshoz, hanem e helye­ken bizonyos mozgásszabadsággal bírnak.

Next

/
Thumbnails
Contents