53341. lajstromszámú szabadalom • Cipőkapocs

Megjelent 1911. évt szeptember hó 2 1 -én. MAGY. g|| KIR. SZABADALMI lBE& HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 53341. szám. I/b. OSZTÁLY. Cipőkapocs. SZTROKAY KÁLMÁN ÚJSÁGÍRÓ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1910 december hó 24-ike. Jelen találmány tárgya cipőkapocs, mely kényelmes, egyszerű és gyors kezelhetősé­nél fogva hivatva van a manapság haszná­latos fűzős és gombos cipőkapcsolási mó­dokat helyettesíteni. Ezen cipőkapcsok al­kalmazása mellett a cipők fűzős cipőkhöz hasonló módon készítendők. Mellékelt rajzon látható jelen ialálmány egyik példaképem kiviteli alakja: 1. ábra az egyik kapocsfélt kifejtett ál­lapotban fölülnézetben, 2. ábra ugyanezt használatra kész álla­potban metszetben. 3. ábra a másik kapocsfelet kifejtett • állapotban fölülnézetbem, 4. ábra ugyanezt használatra kész álla­potban metszetben, 5. ábra a két kapocsfél kapcsolási mód­ját tünteti föl metszetben. Az egyik (1—2. ábra) kapocsfél U-ala­kúan meghajlított lemez, amely alsíó a cipő­bőrhöz erősítendő (a) szárán fölerősíthető­ség céljából (b) kerek nyílással bír, kö­zépső (c) szárán (d) négyszögletes nyílás­sal bír, mely az alsó (a) szárnál kezdődik, azonban nem ér egészen föl a fölső (e) szárig, mely a kivitel csinossága szem­pontjából celluloid vagy más megfelelő anyagból készült (o) lemezzel lehet borítva. A másik kapocsfél alsó (f) szára a cipő­bőrhöz való megerősíthetőség és távolsági szabályozhatóság céljából (r) gumiszalag­gal, vagy zsinórral van ellátva. Az (r) guminál fogva a pozitív kapocs a (p) bőr­höz az (s) hüvely által vagy más módon erősíthető. Az alsó lap (h) lépcsőszerű be­ugrással bír azon célból, hogy a kapocsfél (j) végét a másik kapocsfél (d) nyílásába be lehessen illeszteni. Ezen (B) kapocsfél mellső orra fölső részén ferdén van kiké­pezve, azután (1) lépcsőszerű beugrással bír, végre pedig (n) fölső szárban végződik, mely ismét (o) celluloidlappal lehet bo­rítva. A kapocs működési módja az eddigiek alapján a következő: A cipőszárakhoz erősített kapocsfeleket j egymáshoz szorítjuk úgy, hogy a pozitív kapocs (j) vége a negatív kapocs (d) nyí­lásába jusson, mikor is a (j) kapocsorr lej­tős kiképzése folytán a pozitív kapocs kissé összenyomódik és a (j) orr a (d) nyíláson belül kerül és a két kapocsfél széthúzását a (d) nyílás fölső szélében megakadó (k) beugró fölület akadályozza. A kapocs ol­dása céljából a pozitív kapocs fölső (n) lapját kissé lenyomjuk, mire a (j) orr ki­húzható.

Next

/
Thumbnails
Contents