53297. lajstromszámú szabadalom • Védő és hűtőkészülék fogköszörűlő- és fogcsiszolókorongok számára

Megjelent 1911. évi szeptember lírt 15-én. MAGY. KIR. SZABADALMI VÉ^ HIVATAL SZABADALMILEIRAS 53297. szám. Vlí/e. OSZTÁLY. Védő és hűtőkészülék fogköszörülő- és csiszolókorongok számára. DK BERGER FERENC FŐORVOS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1910 november hó 30-ika A találmány lényege abban áll, hogy a | köszörülő- vagy csiszolókorong szárának 1 fölvételére szolgáló fogantyú hossztengelyé­től kétoldalt két védőcsésze van a hossz­tengelyhez viszonyítva beállíthatóan meg­erősítve. Célszerűen a két védőcsészét a a fogantyú hossztengelyére merőleges ten­gelyek körül forgathatóan ágyazzuk és pedig előnyösen úgy, hogy a forgástenge­lyek lehetőleg a fogantyú szabad végéhez közel feküdjenek és hogy a két védőcsésze egymástól függetlenül legyen beállítható és bármely helyzetében rögzíthető. A védő­szerkezetet célszerű továbbá egy külön hü­velyen elrendezni, mely a fogantyúra, ennek szabad vége felől föltolható és bajonetzár segélyével megerősíthető. A találmány tárgya kiterjed továbbá egy a fogorvosi csiszolókorongok önműködő hű­tésére szolgáló készülékre, mely elzáró­csappal ellátott gumicső segélyével egy a vizet folytonosan nyomással szolgáltató víz­tartánnyal összeköthető csövecskéből áll, mely a köszörülőkorong fölvételére szolgáló fogantyú kerületének bármely pontjára úgy erősíthető föl, hogy a cső torkolata a fo­gantyúba helyezett köszörülőkorong köze­lében fekszik. A mellékelt rajz 1. ábrája a találmány tárgyának egy példaképem foganatosítási alakjának hossz­metszetét mutatja. 2. ábra egy védőcsésze távlati képe. 3. ábra egy másik foganatosítási alak elölnézete. 4. és 5. ábra ugyanennek fölső része a védőcsészét más helyzetével. 6. ábra a 3. ábrabeli foganatosítási alak oldalnézete a reá helyezett hűtőkészü­lékkel. 7. ábra a hűtőkészülék keresztmetszete. Az 1. ábrában az (1) csiszolókorong (2) szárának fölvételére szolgáló (3) fogantyúra a (4) csavarmenet van alkalmazva. A fogan­tyún kétoldalt két (5, 5) rugalmas nyelv van elrendezve, melyek alsó (6) végükkel a (3) fogantyúhoz vannak erősítve, fölső szabad végükön pedig egy-egy (7) védő­csészét hordanak. Ezen védőcsészék, amint a 2. ábrából látható, úgy hosszmetszetük, mint keresztmetszetük irányában homorúak és egy-egy csészének az (1) csiszolókorong síkján át vett hosszmetszete oly körív alak­jával bír, mely kb. 90°-ra, vagyis egy ne­gyed körre terjed. Ezen két (7) védőcsésze a csiszolókorongot tehát két szemközt fekvő

Next

/
Thumbnails
Contents