53283. lajstromszámú szabadalom • Kenyérvédőburkolat

Megrlelent 1911. évi szeptember hó 14-én. MAGY jgéfe Klft SZABADALMI WB HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 58288. szám. XI Il/d. OSZTÁLY. Kenyérvédő burkolat. LÖHNERT ELSA GYÁROS NEJE MÜNCHENBEN. A bejelentés napja 1910 november hó 26-ika. Elsőbbsége 1909 november hó 29-ike. Egészségügyi szempontból vendéglőkben a kenyér eltakarására papírburkolatot (zacs­kót) szoktak használni. Minthogy a vendég a kenyeret kézbe veszi, ha azt a zacskó­ból kiveszi, miközben még az asztalra is teszi, úgy a kenyér más tárgyakkal is érintkezésbe juthat, mely az asztal körül helyt foglaló vendégeket degusteálhatja. A fönti hátrányok kiküszöbölése céljá­ból szolgál a találmány tárgyát képező ke­uyérvédőburkolat, mely keresztperforálások­kal van ellátva oly módon, hogy a kenyér fogyasztása szerint egy-egy sáv lesz lesza­kítva anélkül, hogy a kenyér maradéka bur­kolat nélkül maradna. A találmányt képező burkolaton a per­forálásokat úgy kel] képezni, hogy a ke­nyér kezelésekor pl. a midőn a kenyeret szeletelés alkalmával megfogjuk, vagy mi­dőn egy darab kenyeret levágunk és így kezünkkel csavaró forgó erőt végzünk, nehogy a perforálások tovább szakadjanak, mert így véletlenségből sávokat szakítanánk le a burkolatról, miáltal kijelölt célunknak nem felelünk meg. Ezen hátrányok kiküszöbölése céljából perforálásokat áthidaló sávokkal beragaszt­juk, vagy a perforálásokat helyenként meg­szakítjuk. A találmány tárgyát képező kenyérvédő­burkolat egy foganatosítási alakja a mel­lékelt rajzon van föltüntetve, amelyen az 1. ábra az egyik foganatosítási alak ki­vitelét, a 2. ábra a másik foganatosítási alak kivi­telét sematikusan ábrázolja. A perforálás varrat egy részének szaka­dása esetén a perforált részekre fölragasztott azokat áthidaló sávok megakadályozni van­nak hivatva a továbbszakadást, vagy az utóbbi példa szerint, vagyis a perforálré­szeknek helyenkénti való megszakítási el­rendezése folytán a szakadási utat eredeti szakadási irányától eltéríteni, amiáltal a burkolat továbbszakadását, illetve a per­foráltrész továbbszakadását megakadályoz­zuk. Ezen hatás különösen akkor érendő el, ha a perforálásokat nem szimetrikusan képezzük ki. SZABADALMI IGÉNY. Kenyérvédőburkolat kereszt perforálások kai elválasztott, a kenyérfogyasztás­nak megfelelő leszakítására szolgáló sávokkal, jellemezve azáltal, hogy a

Next

/
Thumbnails
Contents