53175. lajstromszámú szabadalom • Preparált papíros befőttes üvegek és hasonlók számára

Megjelent 1911. évi augusztus hó 31-én. MAGY. ggn* K1H. SZABADALMI jBB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 53175. szám. Xll/d. OSZTÁLY­Preparált papiros befőttes üvegek és hasonlók számára. BREUER HUBERT GYÁROS WOHWINKELBEN. A bejelentés napja 1910 augusztus hó 5-ike A jelen találmány tárgya preparált pa­piros befőttes üvegek és hasonlók számára, mely papiros célja, hogy a penészképzödést és ezzel együtt az üveg tartalmának meg­romlását meggátolja. Eddigelé főleg hólyag­papirost használtak az említett célra. A jelen találmány szerint mármost papi­rost, pl. hólyag-, itatós-, kreppapirost vagy hasonló anyagot benzoesavval vagy ezen savnak preparátumával itatunk. Alkalmaz­hatjuk vagy egy rétegben, vagy pedig sa­licilsavval itatott bólyagpapirréteggel együtt. A két réteget emellett megfelelő kötőanyag­gal kötjük össze egymással. Az így előké­szített papirost tekercsekbe göngyölítjük, vagy pedig a megfelelő kerek, vagy szög­letes alakra vágjuk. A kivágott papírokat redőkkel látjuk el és szalagot vagy zsinórt ragasztunk reájuk úgy, hogy a használatra kész papirzárat kapunk. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Preparált papiros, jellemezve azáltal, hogy benzoesavval vagy ennek valamely preparátumával itatott hólyag-, itatós­vagy kreppapirból áll. 2. Az 1. alatti igényben védett papirosnak egy foganatosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a benzoesavval vagy en­nek preparátumával itatott réteg sali­cilsavval itatott hólyagpapirréteggel van összekötve. Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents