53124. lajstromszámú szabadalom • Személymérleg gyanánt használható mutatós mérleg tükörrel

Megjelent 1911. évi augusztus hó 25-én, MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMILEIRAS 53124. szám. Vll/f. OSZTÁLY. Személymérleg gyanánt használható mutatós mérleg tükörrel. KOCH FERDINÁND GYÁROS BERLINBEN. A bejelentés napja 1910 december hó 11-ike. Elsőbbsége 1910 május hó 28-ika. A találmány tárgya oly mutatós mérleg, melynél a mért test súlyát egy a csésze fölötti helyről is le lehet olvasni, minthogy oly tükörrel van fölszerelve, melyben a mutatólap visszatükröződik. A mérleg tehát nem csak mint árúmérleg, hanem mint sze­mélymérleg is használható, minthogy a csészén álló személy a tükörből leolvas­hatja a súlyát. A rajzon a találmány egy példája van föltüntetve, még pedig 1. ábrán oldalné­zetben, 2. ábrán homloknézetben; a 3. ábra a mérlegnek személymérleg gyanánt való használati módját mutatja. Az ismeretes (a) fölső csészével és füg­gélyes mozgású (b) csészetámasszal bíró mérleg (b) csészetámasza kerékáttétel révén forgathatja el a (c) tengelyt, melynek (d) mutatója az (e) mutatólap előtt A mérlegre alkalmas módon, pl. csuklós^ pántok segélyével az (f) tükör van fölerő­sítve, mely használatkor a mutatólaphoz kb. 45°-nyi hajlású helyzetbe állíttatik úgy, hogy a tükörírással ellátott mutatólapot a tükörben a 3. ábra értelmében leolvashat­juk. A tükör helyzetét alkalmas beállító­szerkezet segélyével változtathatjuk. SZABADALMI IGÉNY. Mutatós mérleg, jellemezve azáltal, hogy tükörrel van fölszerelve, mely a mutátó­lap képét egy a csésze fölötti pont felé tükrözi úgy, hogy a mutatólapon jelzett súly egy a csésze fölötti pontosak olvas* ható le. (1 rajzlap melléklettel.) Palias részvénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents