53116. lajstromszámú szabadalom • Önműködően változó hirdető berendezéssel ellátott tükör

lWesrlelent 1911, évi augusztus hó 25-én. MAGY IvIR SZABADALMI BEM HIVATAL SZABADALMILEIRAS 5B116. szám. X/h. OSZTÁLY. Önműködően változó hirdetőberendezéssel ellátott tükör. FEJÉR GYULA ZENÉSZ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1910 október hó 17-ike. Jelen találmány tárgya oly hirdető be­rendezéssel ellátott tükör, mely forgalmas helyeken, úgymint szállodákban, színházak­ban, vendéglökben, kávéházakban, továbbá vasúti kocsik és várótermekben a közönség használatára áll, egyúttal azonban mint ki­váló és hatásos hirdetési eszköz szerepel. A találmány lényege, hogy a tükör egy kis részén nincs foncsorral bevonva és így átlátszó. Ezen átlátszó rész mögött óramű által időszakos mozgásban tartott szárnyas kerék van, melynek egyes szárnyai hirdető­föliratokat hordanak. A szárnyak mögött a tükör átlátszó részének megfelelően tü­kör van úgy, hogy a tükörben váltakozva ezen hátsó tükör és a hirdetési fölirat lát­ható, mi igen meglepő hatást kelt a szem­lélőben. Mellékelt rajzon látható jelen találmány példaképem kiviteli alakja: 1. ábra a tükör előlnézetét, 2. ábra keresztmetszetét, 3. ábra a hajtó óraműnek hosszmetszetét, 4. ábra ugyanannak előlnézetét tünteti föl. Az (a) keretbe foglalt (b) tükör alsó (b') részén nincs foncsorozva és így átlátszó. A (b') részlet mögött (b") tükör van elren­dezve úgy, kogy a (b) tükör azt a benyo­mást teszi, mintha egész fölületen volna foncsorozva. A (b) és (b") tükör közé nyúlnak be az (m) tengely körül forgathatóan elrendezett (f) szárnyak, melyek közös (n) agyhoz van­nak erősítve. Az (f) szárnyak szélessége és egymástóli távolsága akkora, hogy egy-egy szárny a (b') nyílást elfödi, a szárnyközök pedig a nyílást szabadon hagyják. Az (n) agy homlokfölületén (o) peckekkel van el­látva, melyekkel a (p) rúgó működik együtt. Célja ezen elrendezésnek, hogy az (f) szár­nyas kerék mindig a kellő helyzetben azon­nal álljon meg. Az (f) szárnyas kerék (m) tengelye (h', h) fogaskerék-áttétellel a (g) rúgóházzal, (i, i') fogaskerék-áttétellel pedig a (k) kerékkel áll kapcsolatban. Ezen (k) kerék a közön­séges fogaskerekektől abban különbözik, hogy kerületén csak helyenként van fogak­kal ellátza, míg a többi helyen a fogak hiányzanak. Jelen példánál a (k) kerék négy helyen van három-három foggal ellátva. A (k) fogaskerék kapcsolódik a (k') ren­des kiképzésű fogaskerékkel, melynek ten­gelyén ülő (F) fogaskerék a ketyegőhöz vezet. A készülék működése a következő: Az óramű ismert módon jár, miközben a

Next

/
Thumbnails
Contents