53068. lajstromszámú szabadalom • Bordás fül kapák, ásók stb. részére

Megjelent 1911. évi augusztus Jbó 14-én. MAGY ^ KIR SZABADALMI jg® HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 58068. szám. X/a. OSZTÁLY­Bordás fül kapák, ásók stb. részére. TISCHLER JÁNOS BÚTORGYÁROS MECZENZÉFBEN. A bejelentés napja 1910 szeptember hó 19-ike. A találmány tárgya kerti eszközöknél és szerszámok, mint pl. kapák, csákány és kala­pács stb. alkalmazható fül, melynek belse­jéban a fül hosszában vonuló ékalakú bor­dák vannak elrendezve. Ezen bordák a kapának a nyélre való erősítésénél ez utóbbiba bemélyednek, miáltal a kapának a nyélről való leesése a legbiztosabban van megakadályozva. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­nak példakénti kivitele egy kapán alkal­mazva van föltüntetve és pedig az 1. ábrán elölnézetben, a 2. ábrán oldalnézetben. Az (1) kapának vagy ásónak stb. kissé kúpos (2) fiilében hosszirányban az ékalakú (3) bordák húzódnak, melyek a kapának a nyélre való ráerősítésénél az utóbbiba mé­lyednek úgy, hogy a nyelet a kapának összes (3) ékalakú bordái fogva tartják, minélfogva a kapa a nyélen meg nem lazulhat. A (3) ékalakú bordákat természetesen alkalmazhatjuk olyan számban, amennyi csak a (2) fül belsejében elfér és nemcsak az 1. ábrán föl tüntetett egyszerű ékkel, hanem egymás mellé helyezett kettős ék formájában is, vagy bármely más ékekkel kombinált alakban. SZABADALMI IGÉNY. Bordás fül kapák, csákányok, kalapácsok stb. nyeleinek befogadására, jellemezve a fül belsejében ennek hosszirányában vonuló tetszés szerinti számú egyszerű vagy kettős ékalakú, vagy bármely más ék kombinációs alakú bordák által, me­lyek a kapának a nyélre való ráerősí­tésekor ez utóbbiba mélyednek s így a kapát a nyélen rögzítik. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents