53038. lajstromszámú szabadalom • Gördülő zárórész bútorokhoz

ütlegjelent 1911. évi augusztus hó 12-én. MAGY. ^ KIR SZABADALMI «B| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 530B8. szám VIII/c. OSZTÁLY. Gördülő zárórész bútorokhoz. KLIO-WERK, FABRIK FÜR GEBRAUCHSGEGENSTÁNDE G. M. B. H. CÉG HENNEFBEN. A bejelentés napja 1910 november hó 26-ika. Elsőbbsége 1910 január hó 17-ike. Találmánynak tárgya gördülő zárórész bútorokhoz, mely az ismert gördülő záró­részektől annyiban tér el, hogy nem áll! egyes, -egymással összekötött rudakból, hanem egymagában véve ismert, hajlékony furnirlemezből, melyet a mozgásirányban '"utó rugalmas fémszalagok és ezekre me­rőleges rudak vagy léoek merevítenek. Eme zárórész külső fölülete tehát folyto­os fölület, melynél a pornak az eddig isl­ert gördülő zárórészeknél föllépő behato­lása és lerakodása meg van gátolva. A csatolt rajzon találmányunk tárgyá­nak egy foganatosítáis alakja láthat,ó, ne­vezetesen az 1. és 2. ábra a zárjórész belső, illetve külső fölületének nézete és a 3. ábra a találmány szerint szerkesztett gördülő zárórésszel fölszerelt íróasztal metszete. A zárórész leglényegesebb része a hajlé­kony furnirlemez, mely (a) linóleumból vagy más hajlékony anyagbpl és erre föl­ragasztott (b) furnirdeszkákbjóláll. A záró­rész fölülete különböző furnirdeszkákból állítható össze és így tetszőlegesen díszít­hető. Az (a, b) furnirlemez belső oldalán a mozgás irányba eső rugalmas (e) fémsza­lagok és ezekre merőleges rudak vagy lé­cek alkalmazhatok, melyek a zárórész szi­lárdságát adják meg, anélkül, hogy hajlé­konyságát csökkentenék. A találmány tárgyát képező zárórész utó­lag is alkalmazható gördülő zárórésszel fölszerelt bútoroknál. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Gördülő zárórész bútorokhoz, azáltal jel­lemezve, hogy hajlékony furnirlemezből áll. 2. Az 1. alatt védett gördülő zárórész fo­ganatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a furnirlemez mozgásirányára me­rőleges rudakkal vagy -lécekkel van me­revítve. 3. Az 1. és 2. alatt védett gördülő, záró­rész foganatosítás! alakja, azáltal jel­lemezve, hogy a furnirlemez mozgásirár nyába eső hajlékony fémszalagokkal van merevítve. (1 rajzlap melléklettel. Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents