53028. lajstromszámú szabadalom • Eljárás újalakos celluloza termékek előállítására

Megjelent 1911. évi augusztus l»ó 155-én. MAGY. ggv KIR. SZABADALMI jB? HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 58028 szám. XlV/a/l. OSZTÁLY. Eljárás új alakos cellulozatermékek előállítására. VEREINIGTE GLANZSTOFF-FABRIKEN A.-G. CÉG ELBERFELDBEN. Pótszabadalom a 42408. sz. szabadalomhoz. A bejelentés napja 1908 április hó 29-ike. Elsőbbsége 1907 szeptember hó 30-ika. A 42408. számú szabadalomban ismerte­tett eljárásnál koncentrált nátronlúgot glükóza, szakkaróza, laktóza vagy glicerin hozzáadása mellett használunk kicsapószer gyanánt, miközben a fonásnál az alkálikus cukoroldatban oldódó rézhidroxid a kicsapó­fürdő vörösre festése mellett redukálódik és oxidul alakjában a fenékre sülyed. Kitűnt már most, hogy ha a redukálást a fonófúvóka átmérője szerint, melyből a cellulózaoldatot kisajtoljuk, a kicsapófürdő­nek kb. 45—75° C-ra való hevítése útján gyorsítjuk, a fonást lényegesen megköny­nyíthetjük. A réz gyorsabban válik ki, az ammóniák kiűzése erélyesebben megy végbe és a réz oxiduliszap alakjában lebocsát­ható, míg az ammóniák leszivatás útján kondenzálható és mindkét anyag a gyár­tás körfolyamatába visszavezethető. Az eré­lyesebben végbemenő megalvadás követ­keztében, továbbá úgy, mint cukormentes, tiszta, meleg koncentrált nátronlúg hasz­nálata esetén a kétszeresnél nagyobb le­húzósebesség alkalmazható anélkül, hogy a fonál elszakadna, miáltal a gyártás sokkal gazdaságosabban foganatosítható. Az ily módon előállított és a réztől szokásos mó­don megszabadított alakzatok, mint pl. fé­nyes fonalak, vastag lószőrszerű fonalak vagy szalagok és filmek fénye, átlátszósága, szilárdsága és rugalmassága eddig nem is­mert mértékig növekedik. SZABADALMI IGÉNY. A 42408. számú szabadalomban védett, rézszegény rézcellulózavegyületek előál­lítására szolgáló eljárás foganatosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a glü­kózával, szakkarózával, laktózával vagy glicerinnel elegyített és kicsapó folya­dék gyanánt szolgáló koncentrált alkáli­lúgot 45—75°-on tartjuk. Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents