51967. lajstromszámú szabadalom • Patavágókés

Megjelent 1911. évi május hó 10-én MAGY. jggn. KIR. SZABADALMI jfit t HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 51967. szám. XX/b. OSZTÁLY. Patavágókés. BILLIK ZSIGMOND URADALMI KOVÁCS SZENICZEN. A bejelentés napja 1909 október bó 25-ike. Jelen találmány tárgya pata vágókés, mely­nek lényege abban áll, hogy a késnyél két, egymással csuklósan összekötött egymáshoz képest elforgatható részből áll, mimellett az egyik nyélrész még saját tengelye körül is elforgatható. A kés továbbá támaszlap­pal van elrendezve, mely a saját tengelye körül elforgatható nyélrészt ágyazza és a kés használata közben a lágyékhoz nyomva megengedi, hogy a tulajdonképeni kést a patához szorítsuk és a pata levágására a szükséges módon körülforgassuk. A csatolt rajzokon a találmány értelmé­ben szerkesztett patavágókés példaképeni kiviteli alakja van föltüntetve; és pedig az 1. ábra a patavágókés elölnézete, a 2. ábra hasonló nézet a kés elforgatott helyzetében, a 3. ábra a támaszlap függélyes metszete a saját tengelye körül elforgatható nyél­rész elrendezésének főltüntetésével, a 4. és 5. ábra egy részlet két nézete, a 6. ábra a patavágókés oldalnézete és a 7. és 8. ábra egy további részlet két nézete. A tulajdonképeni (k) kés az 1. és 6. ábrán látható alakkal bír és (g) szárral van el­látva, melyen az egyik meghajlított (a) nyélrész van például forrasztás útján meg­erősítve. Az (a) nyélrész egy a (p) támasz­lapban ágyazott (a') késrésszel van csuk­lósan összekötve, mely célra az (a') késrész vége (b) csuklófül 4. és 5. ábra) gyanánt van kiképezve és a másik késrész (b') vil­lájába (7. és 8. ábra) nyúlik. A csuklót ké­pező (b) fül és (b') villa oly módon van elhelyezve, hogy a rajtuk áthatoló (1) csuk­lócsap tengelye merőleges a kés lapjára úgy, hogy mint az a rajzból kitűnik az (a a') nyélrészek egymáshoz képest egy a tulajdonképeni kés lapjára merőleges ten­gely körül elforgathatok. Az (a') nyélrész ezenkívül saját tengelye körül is elforgatható, mely célból ez a kés­nyél (d) csappal bír (3., 7. és 8. ábra). Az a csap a (p) támaszlapnak valamivel széle­sebb furatába van beillesztve és a furatban a kiesés ellen (r) pereme, valamint a sza­bad végén lévő csavarmenetre csavart (h) csavaranya biztosítja. A patavágókést használat céljából (p) támaszlapjával a lágyékhoz nyomjuk, mire a kést (a) nyelénél megfogja a patán az eszközlendő vágáshoz mérten körülforgatjuk. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Patavágókés, jellemezve azáltal, hogy a kés nyele két egymással csuklósan

Next

/
Thumbnails
Contents