51924. lajstromszámú szabadalom • Vezetőtest a csőfallal szemben való önműködő tömítéssel nyomóközeggel előrehajtott csőtisztító készülékhez

Megjelent 1911. évi május hó 4-én. MAGY. gg^ KIR SZABADALMI wfiff HIVATAL SZABADALMILEIRAS 51924. szám. V/e/2. OSZTÁLY­Vezetőtest a csőfallal szemben való önműködő tömítéssel nyomó közeggel előre hajtott csőtisztító készülékekhez. AKTIEN-GESELLSCHAFT HANNOVERSCHE EISENGIESSEREI CÉG HANNOVER/* ANDERTENBEN. Pótszabadalom a 47174. sz. szabadalomhoz. A bejelentés napja 1910 májas hó 27-ike. Elsőbbsége 1909 jnnins hó 21-ike. A 47174. sz. szabadalmi leírásban többek között arra is történt utalás, hogy a sugár­irányban eltolható, nem rugalmas lemazek által körülvett üreges vagy tömör rugal­mas gyűrű segélyével való tömítés egyik egyik főcélja abban áll, hogy a nyomó közeg egy része a vezető test kerületén a leme­zek között sugarak alakjában vonulhat át, melyek a nyomó közegnek a turbina futó kerekéből kilépő másik részével örvényeket képeznek, melyek a cső faláról leválasztott lerakódásokat előre öblítik. A találmány tárgya a tömítő és vezető test további ez irányú kiképzésére vonatkozik. Úgy találtuk, hogy némely esetben a vezetőtest kerületén kilépő nyomóközeg­sugarak már nem elegendők a kellő és biztos kiöblítésre, ha a lemezkoszorú tömí­tően vagy nyomás alatt fekszik a cső falá­hoz. Ez az eset különösen akkor áll be, ha a vágókések a cső falát a lerakódások­tól nem szabadították meg tökéletesen. Hogy ezen leválasztott lerakódásokat is bizton­sággal távolíthassuk el, a lemezeket a talál­mány értelmében úgy képezzük ki, hogy rendes átmérőjű csövekben végzett munka közben sem fekszenek egészen a csőfalhoz és így a lemezek között átlépőnél nagyobb nyomó közegáramot is átbocsátanak. Ezen kiképzés további előnye az, hogy a cső­tisztitó készülék és a csőfal között a súrló­dás a legcsekélyebbre csökkentetik. Ép a rugalmas' lemezekkel bíró szorosan meg­fekvő karmantyúknál a tömítés és a csőfal között föllépő aránylag nagy súrlódás igen megnehezíti a tisztítást és sok esetben két­ségessé teszi az eredményt. A találmány tárgya a mellékelt rajzon néhány foganatosítási példában van föltün­tetve. Az 1. ábra a 47174. sz. szabadalmi leírás 1., 2. és 5. ábráin is föltüntetett lemez keresztmetszetét mutatja; a 2. és 3. ábrákon bemutatott lemezek az 1. ábrán föltüntetettől abban különböznek, hogy azon fölületeiken, melyekkel a sugár­irányú elmozgást határoló (3) és (8) koszo­rúkhoz fekszenek, (a, al) vastagításokkal vannak ellátva. A tisztítandó cső rendes belső átmérőjéhez képest különböző (a, al) vastagításokkal bíró lemezek alkalmaztat­nak. A találmány célja azáltal is elérhető,

Next

/
Thumbnails
Contents