51919. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gáztartályok harangjainak és vasmedencéinek fölépítésére

Megjelent 1911. évi május hó 4-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 51919. ssám. 1 l/e. OSZTÁLY. Eljárás gáztartályok harangjainak és vasmedencéinek fölépítésére. BAUMANN HUGÓ FŐMÉRNÖK WITKOWITZBAN. A bejelentés napja 1910 julins hó 9-ike. Elsőbbsége 1907 november hó 21-ike. A jelen találmány tárgyát képező eljárás, mely vasmedencével ellátott gáztartályokra vonatkozik, a medence köpenyének és a harangnak fölülről lefelé való egyidejű föl­építését teszi lehetővé, melynél az összes műveletek embermagasságban vagy meg­közelítően embermagasságban végezhetők és állványok fölöslegesek. A vasmedencével ellátott gáztartályok fölépítésének rendes módja 1. vagy abban áll, hogy a medencét alul­ról fölfelé fölépítik, azután a harangfödél­hez való állványt fölállítják, a harang talp­gyűrűjét vagy csészéjét ráhelyezik és a vezetékállványok segélyével a harang kö­penyének szakaszait alulról fölfelé szöge­cselik és lesülyesztik, végül a harangfödelet az állványon fölszerelik; 2. vagy abban áll, hogy a harangfödelet a medence fenekén fölszerelik és azt a me­dence falától függetlenül ágyazott vagy a kész medenceköpenyen alkalmazott vezeték­állvány segélyével vagy a vezetékállványtól független, külön emelőberendezés segélyé­vel fölemelik, a medencét pedig az 1. alatt leírt módon építik föl; 3. vagy abban áll, hogy a medencekö­penyt a vezetékállványnak körülfutó külön menetei vagy részei segélyével fölépítik és a medence elkészítése után arra a haran­got az 1. vagy 2. alatt leírt módon föl­helyezik. Ezeknek a fölállítási módoknak következő hátrányai vannak: Az első eljáráshoz nagy és drága állványok és emelőberendezések szükségesek, mert a haraugnak és a medence­falnak alkatrészeit nagy magasságra kell emelni és az összekötéseket csak ebben a magasságban lehet elkészíteni és emellett a drága faállványt minden egyes fölépítés alkalmával újra kell előállítani; azonkívül a harangot csak a medence elkészítése után lehet fölépíteni. Ha pedig a második eljá­rásnál a haranghoz állványok egészen vagy részben fölöslegesek is, a medence falát mégis az 1. alatt leírt költséges és hossza­dalmas módon kell fölépíteni. A harmadik eljárásnál végül a medence szögecselésének még abban az esetben is, ha a harangot a 2. alatt leírt módon építik föl, be kell fe­jezve lenni, mielőtt a harangfödelet föl­emelik és a harangot fölépíthetik. A jelen találmány tárgyát képező eljárás ellenben a harangoknak és a medenceköpenyeknek aránylag sokkal rövidebb idő alatt és keve­sebb segédeszköz és munkaerő alkalmazásá­val való fölépítését teszi lehetővé és egy­idejűleg a munkásoknak a nagy magasságban

Next

/
Thumbnails
Contents