51917. lajstromszámú szabadalom • Alsótálca söröskorsókhoz a fölszolgált korsók számára jelző készülékkel

Megjelent 1911. évi május hó 4-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 51917. szám. XVIII/d. OSZTÁLY. Alsótálca sörös korsókhoz a fölszolgált korsók számát jelző készülékkel. BUSCHHORN ERNST MOZDONYVEZETŐ WOLKRAMSHAUSENBEN. A bejelentés napja 1910 julius hó 23-ifea. A találmány tárgya oly jelzőkészülék, mely a sörös korsók és hasonlók számára szolgáló alsótálcán van alkalmazva és így nemcsak a vendég, hanem a fölszolgáló js mindig láthatja, hogy hány korsó lett föl­szolgálva, ami minden tévedésnek elejét veszi. A találmány abban áll, hogy az alsó tálca feneke alatt egy gyűrűalakú korong- van elforgathatólag alkalmazva, melynek minr den egyes száma az elforgatáskor a tálca egy kivágásánál megjelenhetik. Ezen gyűrű­alakú korong mozgatása kézzel történik és minden egyes számnak megfelelő elfordu­láskor az elfordításra szolgáló forgatókar egy fogazásba kapaszkodik s ezen helyze­tében rúgóerő tartja meg. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­nak egy példakénti kivitele van föltün­tetve és pedig az 1. ábrán alaprajzban, a 2. ábrán metszetben a 3. ábra A—B síkja szerint, a 3. ábrán keresztmetszetben az 1. ábra C—D síkja szerint s a 4. ábrán oldalnézetben. Az (a) fenéklaphoz van erősítve a (b) f ödőlap, melynek (c) széle köröskörül gyűrű­alakban kidomborodik és így az (a) fenék­lap és ezen gyűrűalakú kidomborodás közt a (d) körülfutó üreg keletkezik. Ezen (d) üregben van elhelyezve a gyűrűalakú (f) számkorong, melyet a (g) lapos rugók a (c) kiemelkedő résznek a (d) üreg felé néző víz­szintes lapjához nyomnak, miáltal az (f) számkorong vezetést nyer. Az (f) számko­rong alsó oldalán minden egyes számnak megfelelően az (i) fogak vannak alkal­mazva, melyekbe az (m) szög körül elfor­gatható (k) egykarú elforgató emeltyű ka­paszkodik s ezen helyzetében szintén egy (g) rúgó rögzíti. Ha ezen (k) forgatókart az (1) kivágáson kinyúló vég"énél fogva egy foggal elforgatjuk, akkor a (c) kidomboro­dáson lévő (h) kivágásnál egy szám jelenik meg. Kombinálhatjuk a készüléket egy oly zárószerkezettel is, mely az (f) számkoron­got abban a pillanatban, midőn rajta a legmagasabb szám is megjelent, egy állító­pecek segítségével megfogja s mindaddig lezárva tartja, míg egy, célszerűen a föl­szolgáló pincérnél lévő kulcs ezen helyze­téből ki nem szabadítja. SZABADALMI IGÉNY. Alsótálca sörös korsókhoz a fölszolgált kor­sók számát jelzőkészülékkel, jellemezve egy, a tálcán elrejtve alkalmazott s a

Next

/
Thumbnails
Contents