51858. lajstromszámú szabadalom • Elektromágnes kihúzható maggal

_ Megjelent 1011. éri április h é 29-én. MAGY. gg|t KIR. szabadalmi ggfi f hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 51858- szám. VH/g. OSZTÁLY. Elektromágnes kihúzható maggal. siemens & halske aktiengesellschaft cég berlinben. A bejelentés napja 1910 augusztus hó 2-ika. A találmány a szokásos kiképzésű elektro­mágnes tekercselt mágnesmagjának saját­ságos elrendezésére vonatkozik és a csatolt rajz 1—8. ábráin van föltüntetve. (a) a mágnes magja, melynek fölső (b) vége valamivel nagyobb átmérővel bír, mint a (c) tekercselés. A mag akként van a (d) vastesttel összekötve, hogy az erővonalak (a, b, d, n) és az (e) fegyverzeten át (1. ábra) záródnak. A (d) vastest adott esetben akként is képezhető ki, hogy két vagy több mágnes­mag fölvételére alkalmas (2. ábra). Az elrendezés lényege, hogy a mágnes­mag a tekercseléssel együtt a (d) vastest­ből annak szabad oldala felé, mely a fegy­verzettel szemben fekszik, kihúzható úgy, hogy a mágnestekercselés kicserélése az egész mágnesmag pótlása által egyetlen csavar oldása után a legnagyobb könnyű­séggel végezhető, míg eddig ezen célra a mágneses összberendezés többi alkatrészét többé-kevésbé szét kellett venni. Ennél a berendezésnél továbbá az (f) tekercselési kapcsolatok a kihúzható magon lehetnek elrendezve úgy, hogy ezek is könnyen és kényelmesen oldhatók. Az (f) tekercselési kapcsolatok oly érintkezések ellen, melyek úgy mechanikai megsérüléseket, mint elek­tromos rövidzárlatokat idézhetnek elő, cél­szerűen (g) védő süveg által vannak meg­védve (3. ábra). SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Elektromágneses (köpeny mágneses), az­által jellemezve, hogy a magnak a já­romban megerősített vége vastagabb, mint a tekercselés külső átmérője úgy, hogy a mag a tekercseléssel együtt a jármon keresztülhúzható. 2. Az 1. alatt igényelt elektromágnesek (köpenymágnesek) elrendezése, azáltal jellemezve, hogy a tetszőleges számú ily elektromágnesek tokjai egyetlen vas­darabbá vannak egyesítve, melynek fu­rataiba a magok és á tekercselések vannak beépítve. 3. Az 1., illetve 2. alatt igényelt elektro­mágnes (köpenymágnes) kiviteli alakja, azáltal jellemezve, hogy a tekercselési kapcsolatok a kihúzható magon vannak elrendezve. 4. Az 1., illetve 2. alatt igényelt elektro­mágnes (köpenymágnes) kiviteli alakja, azáltal jellemezve, hogy a tekercselési kapcsolatok vódősüveggel vannak borítva. (1 rajzlap melléklettel.} Pallas rcszvenytóis.is&g nyomdája Bndapeilcn

Next

/
Thumbnails
Contents