51855. lajstromszámú szabadalom • Optikai jelzőberendezés

_ Megjelent 1011. éri április h é 29-én. MAGY. szabadalmi KIK. hivatal SZABADALMILEIRAS 51855. szám. vil/j. OSZTÁLY. Optikai jelzőberendezések. siemens & halske aktiéngesellschaft cég berlinben. A bejelentés napja 1910 junius hó 22-ike. Találmányunk tárgya oly optikai jelzőbe­rendezés, melynél a szabadon függő jelzőtár­csák részben saját súlyuk, részben alkalmas szállítóberendezések hatása alatt zárt pá­lyán mozognak. A jelzőtárcsák saját súlyuk hatása alatt mozognak, mikor valamely jelzőkorongot az ezt nyugalmi helyzetében tartó elektro­mágneses elreteszelő berendezést a jeladó állomásról elektromos úton kiváltjuk. A ta­lálmány szerint az elreteszelő berendezés akként van kiképezve, hogy kiváltásánál az általa fogva tartott jelzőkorongok közül mindig az éppen legelői lévő tárcsát tegye szabaddá és a közvetlenül ez utóbbi mögött lévő jelzőtárcsát elreteszelje úgy, hogy mindig csakis egy tárcsát lehessen kivál­tani. Ennek az elrendezésnek az a célja, hogy az egyes kiváltások számának meg­felelően a tárcsákat tetszőlegesen lehessen kiváltani és így bizonyos jelzést lehessen beállítani. Hogy a szállítóberendezés a tárcsákat mozgathassa, a pálya ama pontján, hol a tárcsákat a szállítóberendezés megfogja, egy mágnes van alkalmazva, mely a kap­csolást műveletek biztos elvégzését teszi lehetővé. A csatolt rajz 1. ábráján a találmány szerint kiképezett jelzőberendezés látható, a 2. ábra az ehhez tartozó kapcsolómágnes fölülnézete és a 3. ábra az elektromágneses kiváltóberen­dezés részlete a kikapcsoló állásban. Valamely trapezalakú (B) vezetőpályán több szabadon függő (s3 s7) jelző­tárcsa mozoghat, melyek közül az elől lévő (sl) tárcsát egy (h) horog, (K) elreteszelő­kilincs és (a) ütköző tart a jelzőberendezés (Fe) ablaka mögött a jelzőállásban. Eme tárcsa egy második ütközőjére az (s2) jelző­tárcsa fekszik, mely hasonló (a) ütközőjével a következő (s3) tárcsát támasztja meg és így tovább. A (K) kilincs, mint az (E) elektro­mágnes fegyverzete van kiképezve, melyet pl. a (G) jeladóállomásról a (t) billentyű lenyomásával lehet gerjeszteni, mikor azt a (Ba) telephez kapcsoljuk. Az elektromág­nes fegyverzete meghúzatásánál a legelső (sl) tárcsa (a) ütközőjét elereszti úgy, hogy a tárcsa (B) vezetőpálya mellső függélyes részén leesik és a látómezőből eltűnik. Ugyanekkor a (K) elreteszelőkilinccsel kap­csolt (h) ütköző a második (s) jelzőtárcsát éri és ezt egyelőre eredeti helyzetében rög-

Next

/
Thumbnails
Contents