51854. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés az előfizetőt önműködően fölhívó telefonközpontokhoz

_ Megjelent 1011. éri április h é 29-én. MAGY. ^ KIR. szabadalmi h hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 51854. szám, Vll/j. OSZTÁLY. Kapcsolási elrendezés az előfizetőt önműködően fölhívó telefonközpontokhoz. siemens & halske aktiengesellschaft cég berlinben. A bejelentés napja 1910 janias hó 16-ika. Elsőbbsége 1909 szeptember hó 8-ika. Ismeretesek telefonközpontoknál az elő­fizetők önműködő fölhívására oly berende­zések, melyeknél a kapcsolat létesítése köz­ben vagy után a fölhívó áramforrást az eiőfizetővezetékhez kapcsolt relaisk indítják működésnek, míg a fölhívott előfizető jelent­kezésénél működésnek induló második re­lais a fölhívó áramforrást ismét lekapcsolja. Találmányunk célja az, hogy a fölhívó áramforrásnak az eiőfizetővezetékhez való kapcsolását és a fölhívott előfizető jelent­kezése után a vezetékről való lekapcsolását egyetlen relais végezze. Ezt a relaist a ta­lálmány szerint differenciál relais gyanánt képezzük ki, melynek egyik tekercselése a kapcsolat létesítésénél kerül áram alá, míg másik tekercselése -az előfizető jelentkezé­sénél kapcsolódik be. Ez a második teker­cselés az első hatását közömbösíti úgy, hogy a relais fegyverzete nyugalmi állá­sába esik vissza. Ismeretesek már oly be­rendezések, melyeknél a kapcsolat létesíté­sénél bekapcsolt relais az előfizető jelent­kezésénél árammentessé válik. Ennek a relaisnek áramkörét a fölhívott előfizető egy relaisjének (pl. ellenőrző vagy fölhívó relaisjének) nyugalmi kontaktusán kellett átvezetni, mi a működést megbízhatlanná tette, főleg azt a veszélyt idézte elő, hogy a fölhívó áramforrása lekapcsolása idő előtt történik meg, miért is ennek meggátlására komplikált elrendezések, pl. rögzítő teker­cseléseknek egyidőre való bekapcsolása vált szükségessé. A találmány szerint ezt a hát­rányt elkerüljük. A csatolt rajzon a találmány tárgyának egy foganatosítási alakja látható időszakos fölhívással dolgozó, teljes fémes áramkörű telefonhálózat esetére. Ha a központ a fölhívás létesítése céljá­ból az (1) kapcsolódugót a fölhívandó elő­fizető (3) vezetékével kapcsolt (2) kapcsolóba dúgja, az (5) relais (4) tekercselése a kap­csolat létesítésénél ideiglenesen zárt (6) kontaktuson, pl. a kapcsolat létesítésénél gerjesztett relais által zárt kapcsoló kon­taktusán át áram alá kerül, mely áram a (7) telepből a (4) tekercselésen és (6) kon­taktuson át megy a földbe. A relais ekkor a (8) és (9) kontaktusokat zárja. A (8) kon­taktuson át a (4) tekercselést a (7, 4, 8) föld áramkörbe, a (9) kontaktuson át pedig (10) relaist a (11) telep sarkához kapcsolja. A (10) relais, mely arra szolgál, hogy a (12) fölhívó áramforrást kapcsoló fegyver­zetével az (1) kapcsolódugó beszédközve-

Next

/
Thumbnails
Contents