51776. lajstromszámú szabadalom • Tömítőválasztófal merülőnaszádok számára

Megjelent 1911. évi április hó 24-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 51776. szám. XV/a. OSZTÁLY. Tömítő válaszfal merülő naszádok számára. WHITEHEAD & TSA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉG FIÚMÉBAN. A bejelentés napja 1909 október hó 2-ika. A találmány oly merülő naszádok tömítő válaszfalaira vonatkozik, melyeknél az al­teher befogadására szolgáló főtartályok közvetlenül a hajó mellső és hátsó részé­ben vannak elrendezve és a hajó középré­szétől válaszfalak által vannak elválasztva. A csatolt rajzon 1. ábra függélyes, 2. ábra pedig vízszintes metszetben tün­tet föl egy merülő naszádot, melynek alte­hertartályai javított válaszfallal bírnak. Az (a, b) altehertartályok, a hajó mellső és hátsó részében vannak elrendezve és a hajó középső részétől a (c) és (d) tömítő válaszfalak által vannak elválasztva. Mint­hogy víz alatti járatkor ezen tartályok víz­zel vannak telve és a tengerrel közleked­nek, a hydrosztatíikai nyomás kizárólag a válaszfalakra hat, melyeknek elég erősek­nek kell lenniők, hogy e nyomást kibírják. A találmány értelmében ezen válaszfalak egy többé-kevésbbé hengeres merevítő tar­tállyal vannak ellátva, mely a válaszfal egy részét képezi és vagy a válaszfal egész magasságában terjed,el, mint az (f) tar­tály, vagy csak a falmagasság egy részét foglalja el, mint pl. a (g) tartály, oly cél­ból, hogy a falaknak külön merevítőrészek i nélkül akkorra szilárdságot adhassunk, | hogy a hydrosztatikai nyomásnak ellenáll-i hassanak. Ezen merevítő tartályok bármily célra hasznosíthatók és hengeres vagy egyébalakkal bírhatnak. A találmány előnye főleg az, hogy rend­kívül egyszerű és a hajó mellső és hátsió részének a hydrosztatikai nyomástól való tehermentesítése által lehetővé teszi, hogy ezen részeit a hajlónak vékonyabbra és la­posabbra képezhessük ki s ezáltal a me­netsebességet fokozzuk. SZABADALMI IGÉNY. Tömítő válaszfal oly merülő naszádokhoz, melyeknek fő-alnehezéktartartályai köz­vetlenül a hajó mellső és hátsó részében vannak elrendezve és a középső részétől tömítő válaszfallal vannak elválasztva, jellemezve azáltal, hogy válaszfal egy részét egy többé-kevésbbé hengeres, a fal egész magasságán vagy egy részén végigvonuló merevítő tartály képezi (f, g) oly célból, hogy a válaszfalaknak a hydrosztatikai nyomás által megszabott ellenálló képességet kölcsönözzünk kü­lön merevítő részek alkalmazása, vagyis a hajó megterhelése nélkül. (1 rajzlap melléklettel.) PM1AS AÉAZVÉFTYTTA8AAÁQ RYOMOAJA BUT WESTEFT

Next

/
Thumbnails
Contents