51611. lajstromszámú szabadalom • Többszörös működésű szövőszék

Megjelent 1911. évi április lió 5-én. MAGY. ^JW KIR. SZABADALMI hEÍ HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 51611. száni XLV/b. OSZTÁLY. Többszörös működésit szövőszék. BOSSET & CACHARD CÉG LYONBAN. A bejelentés napja 1910 június hó 18-ika. A találmány oly szövőszékre vonatkozik, melyen egyidejűleg több darab, egymástól független szegélyű szövetet lehet készíteni, még pedig úgy, hogy legalább két láncsor van egymás mellett elrendezve s ezeken a szövés egyidejűleg történik. A találmány legegyszerűbb alakjánál leg­alább két, egyidőben és egyirányban mű­ködtetett vetélő és három serkentő nyer alkalmazást, melyek közül egy-egy a borda­láda két szélén, egy pedig a középen van elrendezve s ez utóbbit az ostor váltakozva működteti. A középső serkentő alkalmazása azáltal vált lehetővé, hogy a megfelelő ve­télő fiók váltakozva működő vetélőőrzőkkel szereltetett föl, melyek aszerint lépnek mű­ködésbe, hogy a vétélő balról vagy jobbról lép-e a középső fiókba. A gép egy másik jellemvonását a szövet­gombolyítás képezi. Szükséges ugyanis, hogy a szövet a szövésnek megfelelően hátrahúzassék, még pedig vagy minden szövetdarabra egyenlő sebességgel, vagy pedig különböző sebességgel (ha pl. az egyik szövet lazábbra szövendő). A találmány ezenkívül több részletre is kiterjed, melyeket a csatolt rajzok kapcsán ismertetünk.. E rajzokon példaképei} négy egymástól független,, párosával egymás fö­lött és mellett elrendezett szövet szövésére szolgáló gép van föltüntetve, még pedig 1. ábrán homloknézetben, 2. ábrán oldalnézetben, 3. ábrán az 1. ábra 3—3 vonala szerinti metszetben, és 4. ábrán az 1. ábra 4—4 vonala sze-I rinti metszetben, I 5. ábra a középső fiók ostorát működ­• tető szerkezetet nagyobb léptékben mu­j tatja, j 6. ábra a megfelelő oldalnézet, ! 7. ábra pedig az alaprajz, 8. ábra a középső fióknak és serkentőjé­nek homloknézete, 9. ábra a megfelelő alaprajz, részben a 8. ábra 9—-9 vonala szerint metszve, míg a 10. ábra a 8. ábrának megfelelő hátsó nézete, 11. ábra a középső fiók függélyes met­szete a 10. ábra U—U vonala szerint, i míg a I 12. ábra távlatilag ábrázolja a középső 1 fiók serkentőjót. Az állvány (A—A) oszlopait merevítő (R)< harántgerendák egyike & (K) és (L) henge­reket ágyazó (Al) oszlopokat hordja. A (D). I hengerekről jövő láncfoealak (C)-VQK A

Next

/
Thumbnails
Contents