51592. lajstromszámú szabadalom • Bevezetési szigetelő távíró- és távbeszélővezetékekhez

Megjelent 1911. évi március h6 31-éii. MAGY. KIR. SZABADALMI wSS HIVATAL SZABADALMILEIRAS 51592. szám. vil/j. OSZTÁLY. Bevezetési szigetelő távíró- és távbeszélő vezetékekhez. RUTZKY PAUL ELEKTROTECHNIKUS CREFELDBEN. A bejelentés napja 1910 február hó 16-ika. Elsőbbsége 1909 február hó 19-ike. A találmány tárgya szigetelő táviró- és távbeszélővezetékekhez. A találmány abban áll, hogy úgy a csupasz vonalhuzal, mint a szigetelt és ólomköpennyel ellátott be­vezetési kábel a szigetelőtest csatornáin keresztül arra fölcsavarolt süveg alatti el­zárt üregbe nyúlnak, ahol egymással vezető összeköttetésben állanak, mimellett a csupasz vonalhuzal közvetlenül kívülről és a be­vezetési huzal a harangtér belsejéből van a süveg alá vezetve. Ezen elrendezés folytán a szigetelő leg­érzékenyebb része — a csupasz vonalhuzal és a szigetelt, ólomköpennyel ellátott be­vezetési kábel összeköttetési helye — lég­köri behatásokkal, különösen azonban ned­vesség ellen védett helyen fekszik. Ennek következtében mellékzárlatok nem léphet- ! nek föl és a két vezető közötti összekötte­tést nem szükséges forrasztás útján előállí­tani, hanem közönséges csatlakozási szorítók vagy kapcsoló emeltyűk útján foganatosít­ható. A csatornák sajátlagos elrendezése é3 a huzalok vezetése megakadályozza, hogy a süvegen kívül a csupasz huzal és szigetelő tartója, valamint a kábel között mellékzárlatok kelétkezzenek. A mellékelt rajzon a szigetelő két foga­natosítási alakja függélyes metszetben és fölülnézetben van föltüntetve. (1) a szigetelőtest, (2) a reá csavarolt süveg, (3) a csupasz vonalhuzal, (4) a szi­getelt és ólomköpennyel burkolt bevezetési kábel. Az (1) szigetelőtest ismeretes módon (5) horonnyal van ellátva, amely a vonalhuzal fölvételére szolgál .és amelytől az ezen hu­zal számára való (6) csatorna közvetlenül a (2) süveg alatti térbe vezet. A bevezetési kábel számára való (7) csatorna nem kívül­ről, hanem a harangtér belsejéből indul ki. A szigetelő fölső (8) fölülete boltozatos és a boltozat szélén köralakú (9) csatorná­val van ellátva úgy, hogy a süveg alatt esetleg kondenzálódó víz ezen csatornában ! gyűlik össze és a (6) csatornán át le­folyhat Hogy a kondenzálódó víz és a bevezetési kábel közötti kontaktust megakadályozzuk, a (7) csatorna végén magasbított (10) kari­mával van ellátva. A szigetelő fölső részén égy vagy több (11) nyúlvány van elrendezve, amelyek a (12) csatlakozó csavarok vagy kapcsoló emeltyűk fölvételéré szolgálnak. A találmány szerinti szigetelő különösen

Next

/
Thumbnails
Contents