51553. lajstromszámú szabadalom • Eljárás alkálífémek előállítására

Megjelent 1911. évi március lió 29-én. MAGY. gfet KIR SZABADALMI jBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 51553. szám. IV/h/l. OSZTÁLY. Eljárás alkálifém előállítására. CHEMISCHE FABRIK GRIESHEIM-ELEKTRON CÉG M/M FRANKFURTBAN. A bejelentés napja 1910 junias hó 13-ika. Elsőbbsége 1909 junius hó 26-ika. A 138368. számú német szabadalmi le- | írásból ismeretessé vált olyan eljárás alkáli­fémek előállítására, amely abban áll, hogy kalciumkarbidot alkálifluoridokra hagyunk hatni. Beható kísérletek már most igazol­ták, hogy a drága alkáliíluorid helyett a sokkal olcsóbb szulfidot használhatjuk. Az •eljárás a következő: Kb. 30 kg. vízmentes kénnátriumot lő­szeres mennyiségű kalciumkarbiddal keve­rünk össze és a keveréket világos vörös izzásra hevítjük; ekkor a fémnátrium át­desztillál és gyűjtőben kondenzálható. Fém­kálium előállításánál kb. 60 kg. vízmentes káliumszullidot és 50 kg. karbidot keverünk össze. A reakció a föntismertetett módon a következő egyenlet szerint megy végbe: K2 S + CaC2 — 2K + 2C -f- CaS. | A helyett, hogy kész szulfidból indulnánk ki, akképen is járhatunk el, hogy a desz­tilláló edényben a megfelelő szulfátot szén­nel szulfiddá redukáljuk, azután hozzáadjuk a karbidot és az alkálifémet ledesztilláljuk* SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás alkálifémek előállítására, jelle­mezve azáltal, hogy az alkáliföldfémek karbidjait az alkálifémek desztillálási hőmérsékleténél az alkálifémek szulfid­jaira hagyjuk hatni. 2. Az 1. igényben védett eljárás foganato­sítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a szulfidokat a desztilláló edényben a szul­fátokból állítjuk elő és karbid hozzá­adása után az alkálifémet ledesztil­láljuk. •uua DÉuvtHVTAnAste NYOMOÜA auo*RASTK

Next

/
Thumbnails
Contents