51522. lajstromszámú szabadalom • Eljárás illatszereknek szilárd alakban való előállítására

Megjelent 1911. évi március hó 27-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI WEB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 51522. szám. 111/a. OSZTÁLY. Eljárás illatszereknek szilárd alakban való előállítására. STAPLER LEO MÁRIA KERESKEDŐ HAMBURGBAN. A bejelentés napja 1909 augusztus hó 30-ika. Találmányom tárgya eljárás illatszereknek szilárd alakban való előállítására, melynek lényege abban áll, hogy kereskedelmi mester­séges mosuszt vagy xylol-, keton - vagy toluol­mosuszt egy vagy több csöppfolyós vagy «gy, vagy töbp kristályos, vagy pedig csöpp­folyós és kristályos illatszerekkel keverünk, megolvasztjuk és tetszőleges alakba öntjük. Ily módon szilárd, jól kezelhető alakban nyerjük az illatszereket, melyek pl. rudacs­kák alakjában zsebben is hordhatók, Példa: 165 gr. mesterséges mosuszt, 65 gr. heliotropint vagy 65 gr. cuma­rint és 50 gr. tiszta (zsírtalan) éterikus virág­olajat, pl. gyöngyvirágolajat összekeverünk, melegben homogén csöppfolyós áilapotba hozzuk és mintákba öntjük, pl. rudacskák alakjában. Figyelembe veendő, bogy a mosusz meg­olvasztására magas hőmérséklet szükséges, melynél a mosusz fölbomolhat. Hogy az ily magas hőmérsékletet elkerüljük, előbb a heliotropint, vagy más fölhasznált, köny­nyen olvadó illatszert olvasztjuk fel és a csöppfolyóssá vált tömegbe a mosuszt heví­tés közben keverjük és úgy olvasztjuk föl. Ezután még körülbelül egy negyedóra hosz­szat hevítjük, azután a tűzről levesszük kissé lehűtjük és egy erős illatú éterikus olajat, pl. gyöngyvirágolajat vagy ilyen ola­jok keverékét adjuk hozzá, mire tetszőleges alakú hideg mintákba öntjük. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás illatszereknek szilárd alakban való előállítására, azáltal jellemezve, hogy mesterséges mosuszt, vagy xylol-, keton- vagy toluol-mosuszt egy vagy több csöppfolyós, vagy egy vagy több kristályos vagy pedig csöppfolyós és kristályos illatszerekkel keverünk, meg­olvasztjuk és tetszőleges mintákba öntjük. 2. Az 1. igénypontban védett eljárásnak egy kiviteli alakja, azáltal jellemezve, hogy a mosuszt könnyen olvasztható és már megolvasztott illatszerbe (pl. helio­tropinba), illetve könnyen olvasztható és már megolvasztott illatszerekbe he­lyezzük, azután tovább hevítjük, míg csak a mosusz meg nem olvad, mire a hőmérsék csökkenésével egy vagy több erős illatú éterikus olajat (pl. gyöngy­virágolajat) adunk hozzá és végül min­tákba öntjük. Pallsa részvénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents