51455. lajstromszámú szabadalom • Főzelékgyalú

______ Megjelent 1911. évi március hó 279-éit. MAGY. gin KIR. SZABADALMI jEH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 51455. szára. XVÍII/a. OSZTÁLY­Főzelékgyalú. GEISZL MIHÁLY FAÁRÜGYÁROS ARADON. A bejelentés napja 1910 májas hó 12-ike. A főzelékgyalúknál eddigelé azon apró késeket, melyek síkja a gyalú hosszirányá­val párhuzamosan áll, külön-külön állították elő és erősítették be a gyalúba, ami egy­részt igen fáradságos munka és másrészt a kések egymásközti távolsága nem egyenlő. Jelen találmány tárgya oly főzelékgyalú, mely ezen hátrányokat azáltal küszöböli ki, hogy ezen apró kések egyetlen lemezből vannak kisajtolva és így a gyalúra fölerő­sítve. A csatolt rajz az új gyalú egy példaké­pen! kiviteli alakját mutatja. Az 1. ábra a gyalú egy részének alap­rajza, a 2. ábra hosszmetszete és a 3. ábra keresztmetszete. A gyalú hosszirányával párhuzamos apró (a) kések egyetlen (b) lemezből vannak ki­sajtolva és célszerűen a (b) lemez síkjára merőlegesen kihajlítva. Uymódon a (b) lemez igen könnyen és olcsón állítható elő és igen gyorsan pl. 3 (c) szögecske segélyével erősíthető föl a gyalúra. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Főzelékgyalú, jellemezve azáltal, hogy azon apró kések, melyek síkja a gyalú hosszirányával párhuzamosak, egyetlen darab lemezből vannak kisajtolva és így a gyalúra fölerősítve. 2. Az 1. igénypont szerinti főzelékgyalú ki­viteli alakja, jellemezve azáltal, hogy a gyalú hosszirányára merőleges (b) lemez­ből kisajtolt (a) kések a lemezre merő­leges vagy közel merőleges síkba vannak hajlítva. (1 rajzlap melléklettel.) OALLAS RÉEZVINV TAR6A8Á0 NVOMOJÜA BUCAPTFLTE*

Next

/
Thumbnails
Contents