51448. lajstromszámú szabadalom • Javítás kalaptű ill. nyakkendőbiztosító berendezésen

Megjelent 1911. évi március hó 14-én, MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 51448. szám. VI/a. OSZTÁLY. Javítás kalaptü- illetve nyakkendőtűbiztosítóberendezésen. SPE1DLER JÓZSEF ÓRÁS BUDAPESTEN. Pótszabadalom a 49171. sz. törzsszabadalomhoz. A bejelentés napja 1910 január hó 14-ike. Jelen találmány tárgya kalaptűknek, ill. nyakkendőtűknek eltolódását, vagy kiesé­sét megakadályozó berendezés, amely pót­szabadalma a 49171. számú törzsszabada­lomnak. Mellékelt rajz a találmány tárgyának két példaképem foganatosítási alakját láttatja, melyen az 1. ábra a biztonsági berendezés előlnéze­tét, a 2. ábra- a biztonsági tárcsa fölülnézetét mutatja, a 3 ábra pedig egy újabb foganatosítási alak, amely a toldatot helyettesítő csavar­menetszerfien kiképezett rész előlnézetét tünteti föl. Az ]. ábrán a találmány tárgyát képező be­rendezés lényegében 2 részből áll: és pedig a kalap belsejébe, varrandó üreges henger­alakú (2, 3) nyúlvánnyal ellátott (1) tár­csából, továbbá egy megfelelő (6) toldattal ellátott kalaptűből. A kalap belső oldalához erősíttetik ismert modor, az (1) tárcsa akként, hogy az üreges (2. 3) nyúlvány hosszabb (3) része a kalap anyagán át kifelé, míg rövidebb, (2) része beleié hatol. A (3) nyúlvány egy rúgót helyettesítő (4) nyelvvel van ellátva, mely a tű (6) tolda­tán megfelelően alkalmazott (7) vájatba csappan azon célból, hogy a tűt rögzítse és kiesését megakadályozza. A tűt csak annak, illetve toldatának elforgatása által lehet ismét szabaddá tenni. A 3. ábra a kalaptű, ill. nyakkendőtűbiz­tosítóberendezés egy másik módosítási alak­ját láttatja, melynél a tű (6) toldatát a tű­nek a (8) csavarulattal való kiképzése he­lyettesíti, azon célból, hogy azt a kalap föl­tűzésénél a kalap anyagába becsavarva, a tűt kiesés vagy eltolódás ellen biztosítsa. A jelen találmány szerinti tűbiztosítóbe­rendezés nemcsak kalaptűk biztosítására, hírem más tűkhöz is használható, pl. meg­felelő kisebb méretekben kiképezve, nyak­kendőtűk biztosítására is, mely esetben a (3) hüvelyt célszerűen a nyakkendő vala­mely ránca által eltakart helyen a nyak­kendő belsejébe varrjuk be. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Javított kalaptű-, ill. nyakkendőtűbizto­sítóberendezés, azáltal jellemezve, hogy az üreges (3) nyúlványban a lemezrúgó módjára működő (4) nyelv, a tű (6) tol­datában pedig a (7) vájat van kiképezve, melybe a (6) toldatnak a (3) nyúlványba való betolásánál a (4) nyelv becsappan

Next

/
Thumbnails
Contents