51422. lajstromszámú szabadalom • Palatáblakeret

Megjelent 1911. évi március hó 14-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 51422. szám. IX/g. OSZTÁLY. Palatábla-kerBt, FARKAS BÉLA MÁV. ASZTALOS í^OLOZSVÁRTT. A bejelentés napja 1910 májas hó 2?«ík e. \ Jelen találmány tárgya palatáblakeret, lényege abban áll, hogy a keret egyik ol­dala irón, tollszár stb. iskolai eszközök be­fogadására alkalmas doboznak van kiké­pezve. A mellékelt rajz jelen találmány tárgyá­nak egy kiviteli alakját ábrázolja. Az 1. ábra a palatáblakeretet elölnézetben, a 2. ábra pedig vízszintes metszetben azl. ábra A—B vonala szerint tünteti föl. A keret egyik (a) oldala a többinél vala­mivel vastagabb és az irón, tollszár stb. eszközök befogadására ^Ikalmas (e) üreggel bír, mely a fecskefarkalakúan beillesztett (d) toló aj tóval zárható el.\ \ SZABADALMI IGÉNY. Palatáblakeret, jellemezve azáltal, Uogy a keret egyik oldala, irón, tollszár más iskolai eszközök befogadására alk^ím a s doboznak van kiképezve. s, (1 rajzlap melléklettel.) fallas részvénytársaság oyomdája Budapesten. 1

Next

/
Thumbnails
Contents