51405. lajstromszámú szabadalom • Mennyezet

— 2 — d) alacsony szerkezeti magasságú; e) jól szigetelhető és hang ellen; f) tűzbiztos. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Mennyezet vas- vagy vasbetongerendák közé harántirányban elhelyezett vasbeton­testekkel, jellemezve azáltal, hogy a vas­betontestek (U) keresztmetszetűek ós két-két szomszédos vasbetontest érint­kező (d) bordái együttesen hordják a padlót alátámasztó szerkezeti részeket. 2. Az 1. alatt igényelt mennyezet fogana­tosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a bordák fölső lapja helyeinként mélyedés­sel bír egy-egy hangtompító (f) tömb ágyazására, melyen a vánkosfa nyug­szik. 3. Az 1. alatt igényelt mennyezet fogana­tosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy mindegyik betontest hosszoldalán teljes hullámvonalat képező (b) köldökkel bír, mely a szomszédos test hasonló köldöké­vel összefogva, merevít és a terhelést elosztja. 4. Az 1. alatt igényelt mennyezet fogana­tosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a betontestek alsó (c) vasszálai a test­ből kinyúlnak az (a) tartó alá, oly cél­ból, hogy a tartó vakolatburkolatát rög­zítsék. 5. Az 1. alatt igényelt mennyezet fogana­tosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a betontestek alaprajzban rhomboid-ala­kúak s hosszszéleik nem merőlegesek a tartók hosszirányára. /I rajzlap melléklettel.) •SiXM c*Ee2VCN\T<0«A!lA0 NYOMOÁ.M WJOWttfr*

Next

/
Thumbnails
Contents