51390. lajstromszámú szabadalom • Görgőelrendezés végtelen szalagok és hasonló szállítóművek részére

Megjelent 1911. évi március hó 11-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 51890. szám. v/f. OSZTÁLY. Görgőelrendezés végtelen szalagok és hasonló szállítóművek részére. VOGEL ÁRMIN OKL. GÉPÉSZMÉRNÖK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1910 április hó 20-ika. Végtelen szalagműveknél és hasonló szállítóberendezéseknél, amelyeket forgat­ható és fixen esapágyazott görgők támasz­tanak alá, nehézségeket okoz a nehezen hozzáférhető helyeken alkalmazott görgők és görgőcsapágyak kenése, tisztítása, meg­vizsgálása és egyéb gondozása. Jelen talál­mány tárgyát egy oly elrendezés képezi, amely kiküszöböli ezen hátrányokat. Az 1-ső és 2. ábrában a találmány gon­dolata a maga általános alakjában van föl­tüntetve. A (b) végnélkülinek gondolandó szalag (a) támasztógörgői nem forognak szilárd csapágyakban, hanem ezen csap­ágyak eltolható elemekben pl. a (o) kere­keken futó (d) kocsikban vannak ágyalva. Ezen (d) kocsik az (f) vezetősíneken fut­nak és az (e) vontatóelemekkel lánccal, kö­téllel, vagy más effélével vannak egymás­sal egyesítve. A (b) szalag rendes üzeme közben a (d) kocsik nyugalomban maradnak. Ha azon­ban a hozzáférhetetlen (a) görgőket kenés, megvizsgálás, vagy egyéb célból hozzáfér­hetővé kell tenni, akkor az (e) vontatóele­mek segélyével az egész kocsisor mozgásba hozatik, a míg a kérdéses görgő a kívánt helyre nem érkezett. Emellett a (b) szalag maga akár nyugvó, akár mozgó állapotban lehet. Egy szállítószalag alsó részénél ezen el­rendezés alkalmazása nehézségeket nem okoz, ellenben a fölső részénél igen, mert a vágnélküli szalag zárt keretet képez, amelynek bálteréből a szerkezet kivezetése nem oly egyszerű. Ha a két (b) szalagrész közötti távolság elég nagy, a (d) kocsisort végtelen lánccá lehet egyesíteni (3. ábra), amely a (b) végnélküli szalag képezte ke­reten belül fekszik. Vagy pedig a mint ezt a 4. ábra mutatja a kocsikból képezett lánc oldalt kivezethető, amidőn is a (t) füg­gőleges tengelyű görgők közvetítik az el­térítést. Ezen esetben a kocsisor ugyancsak végnélküli láncot képez és a kocsisor alsó része a szállítószalag alsó részének táma­szát képezheti (5. és 6. ábra). A 4; ábra szerinti elrendezésnél azon görgők tengelyei, amelyek az (e) vontató­elemnek a (b) szalag irányától eltérő irányú részében foglalnak helyet nem merőlegesek a (b) szalag mozgási irányára, hanem úgy amint ezt a 7. ábra jelzi, ahol X—X a he­lyes, y—y a meglévő hibás irányát jelenti a görgő tengelyének. Ezen különbözet ki­­egyenlítése céljából ajánlatos az (a) görgő­ket a (d) kocsijaikra elállíthatóvá elren­dezni akkép, hogy függőleges tengely kö­rül elforgathatok legyenek és a hibás ál­lású görgők szalagiránybani beállítása le­NVDMD4H1&AS

Next

/
Thumbnails
Contents