51386. lajstromszámú szabadalom • Zárószerkezet folyadékokat tartalmazó edényekhez

Megjelent 1911. évi március hó 11-én. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEÍRÁS 51886. szám, XVIII/d. OSZTÁLY. Zárószerkezet folyadékokat tartalmazó edényekhez. SCHNEIDER FRIEDRICH SZABÓMESTER GUBENBEN. A bejelentés napja 1910 március hó 14-ike. Jelen találmány tárgya oly zárókészülék, meh’et folyadékokat tartalmazó edényeken alkalmazhatunk. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­nak egy példakénti kiviteli alakja van föl­­tüntetve keresztmetszetben. Az edény nyakának belső falán van el­­forgathatólag megerősítve az (a) emeltyű, melynek egyik végére a (b) kaucsukréteg­­gel bevont és az edény kiömlő nyílását szorosan elzáró (c) lap van fölerősítve, míg a másik vége az edény szájánál annyira kiemelkedik, hogy a (d) födősüveg lecsava­­rása után szabadon hozzáférhető. Az (a) emeltyűt forgáscsapja körül a pontozott állásba forgatjuk el s e helyzetében az (e) horoggal rögzítjük, mely az edény szájában van megerősítve. Ezen helyzetében a (c) zárólap a kiömlő nyílást szabadon hagyja. Ezen berendezésből következik, hogy az edényt csak akkor lehet kiüríteni, ha a (d) födősüveget eltávolítottuk. Szabadalmi igények. 1. Zárószerkezet folyadékokat tartalmazó edényekhez, azáltal jellemezve, hogy az edény nyakának belső falán egy emeltyű van alkalmazva, melynek egyik végén alkalmazott és kaucsukréteggel ellátott zárólap az edény kiömlő nyílását állan­dóan légmentesen elzárva tartja. 2. Az 1. alatt igényelt készülék egy kivi­teli alakja, azáltal jellemezve, hogy az edény kiömlő nyílását elzárva tartó emeltyű szabad végét az edény födő­süvege zárja el, oly célból, hogy az edény kiömlő n}'ílásának az emeltyű el­mozdításával való szabaddá tétele csak a födősüveg lecsavarása után legyen lehetséges, mimellett az emeltyűt ezen elmozdított helyzetében egy, az edény szájában alkalmazott horog rögzíti. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten. NVOMD

Next

/
Thumbnails
Contents