51316. lajstromszámú szabadalom • Úszókészülék

Megjelent 1911. évi február hó 28-án. KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 51316. szám. XXlg. OSZTÁLY. Úszókészülék. TAKÁCS LÁSZLÓ KERESKEDŐ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1909 szeptember hó 23-ika. vannak összekötve. A (6) lemezeket cél­szerű a középtől kezdve befelé hajlítani, ami által még nagyobb erő fejthető ki. A készülék fölcsatolása után a száraz­földön való járásnál a (6) lemezek önsúlyuk folytán az 1. ábrán látható függőleges hely­zetet veszik föl és a (9) szárnyakat is ezen helyzetbe magukkal viszik. A szárnyak ezen helyzetben lazán aláfüggnek. Úszás közben a lábaknak a has alá való előre­­húzásánál a szárnyakat a reájuk ható víz­nyomás ugyanezen helyzetben tartja. A lá­bak hátralökésénél, amikor az úszó egyén az előrehaladáshoz szükséges erőt kifejti, a víz a szárnyak alá hatol és azokat szét­terpeszti, úgy hogy a 2. ábrán látható mó­don az úszó egyén lábát úszóhártyaszerű felület veszi körül, mely a kifejthető erőt lényegesen növeli és az úszást megkönnyíti. A készüléket megfelelő kivitelben a ka­rokra is alkalmazhatjuk. Megjegyzendő, hogy ezen készülék az ellenállás növelése céljából állatoknál, vízi vagy légi járóműveknél is célszerűen al­kalmazható, utóbbi két esetben azonban a szárnyakat valamely alternatív mozgást lé­tesítő mechanikai berendezéssel kell moz­gatni. NYOMDAHIBA Jelen találmány tárgya az úszást lénye­gesen elősegítő készülék, mely lényegében a lábszárakra csatolt csizmaszárszerű hü­velyből vagy fémvázból áll, melyre bőrből vagy a vizet át nem bocsátó más anyag­ból készült szárny úgy van megerősítve, hogy az a lábaknak az úszásnál való hátra­lökésénél szétterül és ellenállást fejt ki, a láb előrehúzásánál pedig ellenállás kifejtése nélkül a hüvelyhez vagy vázhoz fekszik. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát képező készülék foganatosítási alakja az 1. ábrán elülnézetben, a 2. ábrán pedig 90 fokkal elforgatva fölül­­nézetben, szétterített szárnnyal van föltün­tetve. A lábszárak mindegyikére a 2. ábrán föl­­tüntetelt (2) szíjazás útján egy-egy (1) hü­velyt vagy fémvázat csatolunk, melynek alakja a lábszárhoz idomul. Ezen hüvely­hez a (3) csavarok útján célszerűen három (4) tartó lap van erősítve. A tartó lapok mindegyikéből oldalt két-két kengyelszerű (5) vezető rúd emelkedik ki, melyek a (6) lemezekhez csuklósán csatolt (7) vonórúdak (8) csúszkáit vezetik. A (6) lemezek között a bőrből vagy más vízáthatlan anyagból álló (9j szárnyak vannak megerősítve. A (4) lapok a (6) lemezekkel (10) csuklók útján MAGY. SZABADALMI

Next

/
Thumbnails
Contents