51265. lajstromszámú szabadalom • Szárazföldön és vízen használható kerékpár

Megjelent 1911. évi február lió 23-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 51265. szám. XX/C. OSZTÁLY. Szárazföldön és vízen használható kerékpár. HÍRT hermann gazdálkodó ROHRBAN. A bejelentés napja 1910 április hó 13-ika. A találmány tárgya egy szárazon és vízen használható kerékpár azon újítással, hogy az átállítás, illetve az egyik haszná­lati alakból a másikba való átváltoztatás haladás közbe eszközölhető. A mellékelt rajzon jelen berendezés lát­ható, mely áll egy (1) keretállványból, két (2) kerékkel és a többi, egy kerékpárnál szokásos részekkel, mint pl. nyereg, taposó forgattyú, vezérlőrúd stb. A fölső (3) keret­­lécen két, kettős (4) csuklóval ellátott (5) csőnyereg úgy van elrendezve, hogy reá egy (6) és (7) emeltyűpárt kifelé lenget­­hetően lehessen csapágyazni. Egy-egy egy­másután fekvő (6 és 7) emeltyű egy (8) tartánylemez közvetítésével a különböző légtartányokból álló (9) hajót hordja. A ((> és 7) emeltyűk mindkét oldalán vannak elrendezve és egy rugósán ágyazott (10) csappal vannak merőleges helyzetükben biztosítva. A (8) tartánylapot azonkívül a keretállványhoz (11) csuklókkal erősített (12) karók fogják úgy, hogy a légtartányok a (13) és (14) vonókkal a (15) emeltyű megoldása után ugyanazon időben oldalt forgathatók. A (15) emeltyű segítségével mindenekelőtt a (16) és (17) drótvonókkal a biztosító csapok meghúzatnak és azután a (18) forgattyúk lesznek mozgatva. A mellső (2) kerék alatt is van egy lég­tartányokból álló és (20) gördülő hengerrel ellátott (19) hajó, amely a (21) forgattyú forgatása és így a (22) zsinór fölhúzása által a kerék elé fölvonható. E célból a (19) hajó a (23) rúddal az elülső kerékten­gelyhez van csuklósán erősítve és vízen való haladásnál a helyzetében egy szintén a vezérlőrúdtól szabályozható megfelelő (24) szerkezettel lesz biztosítva. Hogy a kerékpár vizen is használható legyen, egy (25) emeltyű segítségével föl­emelhető és lebocsátható (26) rúdra egy (27) propeller és (28) freccsentő lemez van alkalmazva. A propeller mozgatása a kerék­pár által egy megfelelő hátrafelé menő (29) lánc segítségével történik. A szárazföldi kerék egy pillanat alatt nagy sebességet kifejtő és föltétien egyensúllyal biró vizi­­kerékké változtatható és fordítva. Ezen járómű tehát egy nagy fontosságú új köz­lekedő eszköz, amely még azen előnnyel is bír, hogy a vizi úthoz fölszerelt kerékpár néhány (3) rúd és a hozzátartozó emeltyűk eltávolítása által könnyen és gyorsan szá-NYOMDAHIBA

Next

/
Thumbnails
Contents