51261. lajstromszámú szabadalom • Készülék réseknek meglévő falazatba való bevágására

Megjelent 1911. évi február hó 23-áu. MAGY. KIR. Tímm SZABADALMI \mffl HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 51261. szám. VIII/k. OSZTÁLY. Készülék réseknek meglévő falazatba való bevágására. GEYER JÁNOS MÉRNÖK MÜNCHENBEN. Pótszabadalom a 47702. sz. törzsszabadalomhoz. A bejelentés napja 1908 december hó 19-ike Elsőbbsége 1908 január hó 15-ike. Jelen találmány további kiképzése a 47702. számú szabadalomban védett meglévő falakba való rések bevágására szolgáló készülék­nek, melynek célja a fűrésznek a kellő ma­gasságba való kényelmes beállítását lehe­tővé tenni. Ezen javítás abban áll, hogy a fürésze­­lés alkalmával ide-oda mozgásba hozott (n) vezetőrúd és a (c) fűrész közé egy forgattyú­­szerü (r) tagot iktatunk közbe. Ezen for­­gattyúnak az (n) vezetőrúd, mint tengely körüli forgatása által a fűrészt a fürészfej és az (n) vezetőrúd tengelyeinek kétszeres távolságának megfelelő mértékben állíthat­juk el a függélyesben, anélkül, hogy akár az egész készüléket, vagy annak csak a csúszó szerkezetét is emelnünk vagy sü­­lyesztenünk kellene. .Mellékelt rajzon a szóban forgó újítás tárgyát képező szerkezetet az 1. ábra részben metszetben, a 2. ábra pedig elülnézetben tünteti föl. Az (r) forgattyú egy menetekkel bíró csap segélyével az (n) rúdba be van csa­varva és (q) anyával helyzetében biztosítva. A (c) fűrészt tartó fej hasonló módon van a forgattyúval összekötve. Az (r) forgattyú forgatása által a fűrész a szükséghez képest magasabbra vagy mé­lyebbre állítható be. Szabadalmi igény. A 47702. számú szabadalomban védett és réseknek meglévő falazatba való bevá­gására a falazatnak a résekbe illesztett szigetelő lemezek által való nedvesség elleniutólagosszigetelésére szolgáló készüléknek kivitele, azáltal jellemezve, hogy az (n) dugattyú vagy vezetőrúd és a (c) fűrész közé egy forgatható for­­gattyúszerű (r) tag van közbeiktatva. (1 rajzlap melléklotte1.) PALLA8 RÉSZVÉNY i AHSA8ÁG NYOMDÁJA njOAT«A7C>'

Next

/
Thumbnails
Contents