51243. lajstromszámú szabadalom • Olló, melynek forgáspontja vágás közben eltolódik

Megjelent 1911. évi február Sió 22-én. MAGY. ¿fel KIR. isflnaaai SZABADALMI 1 HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 51243. szám. I/a. OSZTÁLY. Olló, melynek forgáspontja vágásközben eltolódik. MANTHEI GUSTAV GAZDÁLKODÓ WISMARBAN. A bejelentés napja 1910 május hó 7-ike. Az ismert ollókkal való vágásnál aszerint, hogy az olló mennyire nyittatik, változó erőkifejtésre van szükség. Ha az ollót csak kissé nyitjuk, vagyis a hegyével vágunk, akkor nagyobb erőt kell kifejteni, mint jobban nyitott ollónál. Ennek oka abban rejlik, hogy az erő karja állandó, a teher karja pedig a nyitás mértéke szerint vál­tozik. Ha az olló hegyével vágunk, akkor a teher karja a legnagyobb. E célra rövid pengéjű és hosszú fogantyús ollókat hasz­nálnak. Ezeknek hátránya az, hogy hosszú vágáshoz alkalmatlanok. Találmányom tárgya oly olló, melynél bár­mily vágás ugyanazon erőkifejtéssel eszkö­zölhető. Ezt azáltal érem el, hogy az olló forgáspontját eltolhatóan képezem ki. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy példaképeni kiviteli alakja van nézetben föltüntetve zárt és nyitott álla­potban. Az olló (a, b) karjai a (c) csap körül for­gathatók. Az olló fogantyúival a (d), SÍI. (e) pontokon két meghajlított (f) rúd egyik vége van csuklósán összekötve. Ezen ru­dak másik végei a (c) csappal összekötött (h) rúddal a (g) csuklóban egyesülnek. A (c) csap a pengék (i) hasítékaiban van ve­zetve. Az olló csukott állapotában a (c) csap az (i) hasítékoknak az olló csúcsa felőli vé­gén foglal helyet (1. ábra), ha pedig.,az ol­lót nyitjuk, a (c) csap az olló töve felé tolódik el (2. ábra). Ebből látható, hogy az olló zárása alkal­mával az erő karja meghosszabbodik, a te­her karja pedig megrövidül és viszont. Szabadalmi igény. Olló, azáltal jellemezve, hogy (c) forgás­­csapja az ollószárak (i) hosszhasítékai­ban van vezetve és a fogantyúkkal csuk­lósán összekötve oly módon, hogy az olló nyitásakor annak töve felé, záráskor pe­dig csúcsa felé önműködőleg eltolódik. rajzlap melléklettel.) NIVÁM! AÉS7véNYTAR6Af ÁU NfOMu^U 1 - •

Next

/
Thumbnails
Contents