51165. lajstromszámú szabadalom • Kaszapengemegerősítés

Megjelent li)ll. évi február hó 17-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI jHff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 51165. szám. X/a. OSZTÁLY. Kaszapenge megerősítés. OITZINGER MÁRTON SZABÓ WINDISCH-FEI8TRITZBEN ÉS WOLF TAMÁS LAKATOS LILIENFELDBEN. A bejelentés napja 1910 junius hó 11-ike. Találmányunk tárgya kaszapenge-megerő­sítés, melynél a kaszapenge a penge eredeti síkjából szöget képező síkban elforgatható és melyre az jellemző, hogy a kaszapengé­nek vagy egy alaplemezének derékszög alatt lehajlított, hasítékos karélyai vannak, me­lyeken a tetszőleges beállíthatóságot lehe­tővé tevő csavarorsók mennek át, mimellett a kaszapenge és az alaplemez fogazással stb. van ellátva, melyek egymásba fogód­janak és így eme részek nem kivánt el­fordulását meggátolják. A. találmány célja oly kasza létesítése, melyet úgy kis, mint nagytermetű egyének még erősen emelkedő vagy eső területen is használhatnak, amennyiben a kaezapenge minden esetben megfelelő helyzetbe állít­ható be. A csatolt rajzon a találmány tárgyának •egy foganatosítása alakja látható példaképen, nevezetesen az 1. ábra előlnézet, melyen a kaszapenge az alaplaphoz viszonyítva el van forgatva, a 2. ábra oldalnézet, a 3. ábra fölülnézet és a 4. ábra egy másik oldalnézet, melyen a kaszapenge a kaszanyélhez viszonyítva szög alatt van beállítva. Az (l) nyél alsó végén három oldalán szög alatt álló sík fölületekkel van ellátva és a derékszög alatt lehajlított (2) karélyok segélyével a (3) alaplemez van fölerősítve. Ezek a (2) karélyok hasítékokkal vannak ellátva és lehetővé teszik, hogy az alap­lemezt a karélyokon és nyélen átmenő (4) és (5) csavarok megeresztése után a nyél tengelyéhez viszonyítva tetszőleges szög alatt állítsuk be. Az alaplemez fölső végén meg van vas­tagítva és ez a megvastagítás (6) fogazás­sal és egy léptékkel van ellátva. Ezenkívül az alaplemezre (7) és (8) csavarok is föl vannak szögecselve, melyekbe a (13) kasza­penge hátsó (9) toldata fogódzik. Eme (9) toldat ugyancsak az alaplemezbe fogódzó 1 (10) fogazással van ellátva. A (8) csap a kaszapenge lehajlított (9) részében alkalmazott furatba fogódzik, mely egyúttal a (6) és (10) fogazás osztókörének és a (7) csavar átvezetésére szolgáló hasí­téknak középpontja. Magától érthető, hogy a (4) és (5) csavarok megeresztése után az alaplemez, tehát a kaszapenge (9) toldata és a kaszanyélhez ferde szög alatt állítható be (4. ábra). Ezen­kívül a kaszapenge és a kaszanyél által

Next

/
Thumbnails
Contents