51056. lajstromszámú szabadalom • Íróasztallá átalakítható asztal, lesüllyeszthető és az asztallap fölhajtása alkalmával függélyes irányban kiemelkedő fiókos iratrendezővel

Megjelent 1911. évi február lió 7-én. MAGY. ^ Kia SZABADALMI jB|| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 51056. szám. VlII/c. OSZTÁLY-íróasztallá átalakítható asztal, lesülyeszthető és az asztallap fölhajtása alkalmával függélyes irányban kiemelkedő fiókos iratrendezővel. LENNIG THE0D0R GYÁRIGAZGATÓ MANNHEIMBAN. A bejelentés napja 1910 március hó 7-ike Elsőbbsége 1909 március hó 10-ike. A találmány tárgya egy lesülyeszthető fiókos iratrendezővel ellátott asztal, mely csukott állapotban közönséges szobaasztal­nak, így pl. a föltüntetett kivitelnél női varróasztalnak látszik és mint ilyen hasz­nálható, amint azonban az asztallapot föl­hajtjuk, ezáltal használatra alkalmas hely­zetbe jut egy írólap, valamint egy fiókok­kal, tintatartóval stb. fölszerelt iratrendező és az asztal már most íróasztal gyanánt használható. A találmány foganatosítható közönséges szobaasztaloknál, pipereasztaloknál és író­asztaloknál is. A mellékelt rajz 1. ábrája távlati képben lehajtott asztal­lappal tünteti föl az átalakítható asztalt, a 2. ábra ugyanazt íróasztallá átalakítva ábrázolja fölhajtott asztallappal előretolt írólappal és kiemelkedő iratrendezővel, a 3. ábra metszetben mutatja az íróasztalt, mikor az asztallap föl van hajtva, míg a 4. ábra metszetben tünteti föl az asztalt, mikor az asztallap le van bocsátva. A szilárd (a) asztalvázon a (b) csukló kö­rülforghatóan van elrendezve a (c) asztallap, melynek fölső lapja varróasztal gyanánt van kiképezve, míg alsó lapjára — mint az író- és női pipereasztaloknál szokásos — tükörlap vagy más hasonló van erősítve. A (c) asztallap egyik, vagy célszerűbben mindkét oldaléléhez a (d) csukló segélyével egy (e) csatiórúd van erősítve, melynek alsó (f) vége valamely csap, pecek stb. se­gélyével a (h) iratrendező (g) hornyában van vezetve. A (h) iratrendező függélyes irányban sineken eltolható az asztal belse­jébe. A (c) asztallap fölhajtásánál a csatló­rúd alsó (f) vége kezdetben üresen fut a (g) horonyban, mindaddig, míg annak fölső élét el nem éri s akkor magával emeli az iratrendezőt. Az (e) csatlórúddal egy má­sik (k) csatlórúd van csuklósan összekötve, melynek (m) vége az (n) írólap alsó olda­lához van erősítve. Ezen csatlórúd (i) csapja az (a) asztalvázzal merev összeköt­tetésben álló sín (o) hasítékában csúszik és pedig olymódon, hogy kezdetben függélyes irányban fölfelé halad, mikor azonban pá­lyájának végére ért, hol a hasíték hátra­felé hajlik, akkor hátrafelé mozdul el. Az asztallap és az (e) és (k) csatlórudak a szi­lárd (o) vezetékkel együtt olyan összhatást fejtenek ki, hogy az asztallap fölhajtása alkalmával az írólap először előre, azután kismértékben hátrafelé mozog. Mielőtt az

Next

/
Thumbnails
Contents