51048. lajstromszámú szabadalom • Skatulya lombikok számára

Megjelent 1911. évi február hó 7-ón. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 51048. szám. XIII/c. OSZTÁLY. Skatulya lombikok számára. F. HOFFMANN-LA ROCHE & CIE CHEMISCHE FABRIK CÉG BASELBEN. A bejelentés napja 1910 január hó 31-ike. Jelen találmány tárgya skatulya, lombi­kok és a hozzájuk tartozó karcolóreszelő fölvételére. A skatulyát az jellemzi, hogy két fiókja van az egymással szemhen fekvő lombikok ágyazására. A fiókok hátsó élükkel a ska­tulya egy-egy oldalához csuklósan vannak hozzákötve; a szemben levő végek pedig szövetszalag útján vannak egymással össze­kötve. Az egyik fiókkal a skatulya födője úgy van összekötve, hogy fölcsappantása alkalmával ezen fiókot fölemeli, mely a szövetszalaggal való kapcsolat folytán a másik fiókot szintén fölemeli. Ezen helyzetben a lombikokat fölfelé szabadon kinyúló nyakrészükön könnyen meg lehet fogni. A mellékelt rajzban a találmány tárgya ábrázolva van és pedig az 1. ábrán a zárt skatulya egy része fölül­nézetben, a 2. ábrán a majdnem teljesen nyitott tel­jes skatulya fölünézetben, a 3. ábrán a megfelelő oldalnézet, melynél a skatulyafödőnek csak az alsó része van föltüntetve, a 4. ábrán a teljes nyitott skatulya kereszt­metszete. A rajz szerint a skatulya az alsó (a) részből és a (b) födőből áll. A födő az alsó (a) rész hátsó éléhez csuklósan van erősítve, a (c, d) fiókok rekeszekre vannak osztva az (e) lombikok fölvételére. A fiókok fölső, hátsó élükkel az alsó (a) rész két szemben fekvő falához vannak csuklósan erősítve. Szabad, nyitott végeik az (f) szö­vetszalag által vannak összekötve. A (g) szalag a skatulya (b) födőjét az egyik (d) fiókkal köti össze. Ezen szalag hossza úgy van megválasztva, hogy a (b) födő nyitását célzó mozgás végén a fiók fölemeltetik. A (d) fiók egy zacskójában van a (h) karcoló reszelő. Yattából vagy hasonló anyagból való (i) párna a lombikokat helyzetükben megtartja, ha a skatulya zárva van. SZABADALMI IGÉNY. Skatulya lombikok számára, jellemezve a lombikok ágyazására való hátsó élükkel a skatulya egy-egy oldalához csuklósan erősített és szemben fekvő szabad végeiken szövetszalag által összekötött

Next

/
Thumbnails
Contents