50981. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés fürdőmedencék vizének tisztántartására

Megjelent 1911. évi január hó 31-én. MAGY. K1R. SZABADALMI Sí HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 50981. szám. XXI/a. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés fürdőmedencék vizének tisztántartására. BBEDE RÓBERT SZABADALMI ÜGYVIVŐ CÖLNBEN. A bejelentés napja 1910 február hó 10-ike. Elsőbbsége 1909 február hó 13-ika. Találmányom tárgya eljárás fürdőmeden­cék vizének tisztítására és célja az, hogy a fürdőberendezések medencéinek vizét ál­landóan tiszta, különösen pedig baktérium­mentes állapotban tartsuk, minek követ­keztében a fürdőberendezésben állandóan ugyanazt a vizet használhatjuk. Ez az eljá­rás lehetővé teszi, hogy a tengertől távol tengeri fürdőt tarthassunk fen, mi eddig a költség miatt lehetetlen volt. E cél eléré­sére a vizet állandó körfolyamban tartjuk, melyen az napjában többször folyik végig és melyben azt szűrésnek és szellőztetés­nek is alávetjük. A víznek a mechanikai szennyeződés kiválasztása céljából körfo­lyamban történő szűrése már ismeretes, de ki nem elégítő, mert a baktériumokat fürdő­vizeknél szükséges mértékben csakis szel­lőztetés és egyidejű megvilágítás útján lehet eltávolítani, valamint azáltal, hogy a kör­folyamat napjában többször ismétlődik. Kü­lönösen a lehetőleg erős megvilágítás fon­tos, amely a találmány egy másik részének megfelelően átlátszó vagy áttetsző csurgató­berendezés segélyével történik. Mellékelt rajz ily csurgatóberendezést tüntet föl, amely pl. a fürdőtelep tetőze­tén állítható fel. A szellőztetendő és egy­idejűleg megvilágítandó víz az (a) csőből a szitafenekekkel ellátott (b, c, d) teknőkön át csurog az (i) gyüjtőmedencébe, innen a szűrőhöz és azután a fürdőmedencébe jut. A berendezést oldalt redőnyök zárják be. amelyek a levegő áramlásai megengedik, de az (f) redőnylécek megfelelő beállítása következtében meggátolják, hogy az áramló levegő a vizet kifújja. Az (f) redónyléeek üvegből, vagy bármely más alkalmas átlát­szó vagy áttetsző anyagból készültek, úgy, hogy a fény a redőnylécek bármely állásá­nál, sőt záró állásánál is akadálytalanul hatolhat a csurgó vízhez. A tengerparttól távol a leírt tisztítóbe­rendezés segélyével akként állíthatunk elő tengeri fürdőt, hogy a medence vizéhez tengeri sót adagolunk, amint az kádfürdők­nél már ismeretes. Eddig azonban medence­fürdőknél tengeri só adagolása által tengeri fürdőt azért nem állítottak elő, mert a medence vízének szükséges, gyakori meg­újítása következtében a tengeri só adagjai kárba vesztek volna és ily berendezés a nagy költségek miatt nem volt volna fön­­tartható. A leírt tisztítóberendezés alkalma­zásánál azonban a tengeri sót csak egyszer kell adagolni, mert a medence vize csak tisztításon megy át és — eltekintve az el­párolgott víz pótlásától állandóan ugyanaz

Next

/
Thumbnails
Contents